De gedragsinterventie TACt (Training Agressie Controle) is een individuele gedragsinterventie die bedoeld is voor jongeren die één of meer delicten gepleegd hebben waarin agressie een rol speelt. De interventie kan als leerstraf worden opgelegd.

De Raad voor de Kinderbescherming doet de coördinatie van de leerstraf. Trainers van twee uitvoeringsorganisatie geven de leerstraf. In opdracht van het WODC van het ministerie van J&Vbekijken onderzoekers van DSP-groep hoe de interventie wordt uitgevoerd.

Doel en methode onderzoek

Doel van het onderzoek is om te bepalen of de gedragsinterventie wordt gegeven zoals beschreven in de programmahandleidingen die zijn goedgekeurd door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Onderzoekers gaan daarom in gesprek met de trainers en uitvoeringsorganisaties die de TACt-trainingen geven, maar ook metde ketenpartners zoals rechters, officieren van justitie en medewerkers van de raad voor de kinderbescherming. Verder observeren ze een aantal trainingen en stellen ze vragen aan de jongeren die de training krijgen en hun ouders.

De interventie is gericht op het leren van sociale vaardigheden en cognitieve controle bij gevoelens van boosheid, en het wijzigen van cognitieve vervormingen (‘denkfouten’) en morele regels. Er zijn twee varianten: TACt regulier is voor jongeren met een normale intelligentie en TACt Plus voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb).

De TACt Regulier en TACt Plus zijn erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EC). Dit betekent dat beide TACt varianten aan alle kwaliteitscriteria voldoen voor gedragsinterventies die door het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn opgesteld. De status ‘erkend’ is geldig voor een periode van vijf jaar. In die periode moet een procesevaluatie plaatsvinden aan de hand waarvan de EC het programma opnieuw beoordeelt. Beide varianten worden apart geëvalueerd.

Uitkomsten onderzoek gedragsinterventie TACt

In 2018 komen de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar. De uitkomsten worden gebruikt bij de herbeoordeling van de interventie. In andere evaluaties van gedragsinterventies zagen we dat de uitkomsten van onze procesevaluaties onderzoek ook vaak heel praktische handvatten boden voor verbeteringen in de praktijk. We hopen dat dat ook nu weer het geval zal zijn. Om de uitvoerders beter te kunnen faciliteren en jongeren beter te kunnen bereiken, en zo aanpak van jeugdcriminaliteit te verbeteren.

Zie ook Gedragsinterventie So-Cool en Halt-afdoening

Meer weten over de gedragstraining TACt of andere gedragsinterventies?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.

Manja Abraham Manja Abraham