Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond heeft DSP-groep gevraagd te helpen bij het toewerken naar een gedragen visie op taken, kwaliteiten en competenties die professionals nodig hebben die werkzaam zijn binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en wat dit vraagt aan deskundigheidsbevordering.

Kennis delen en leren

Het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is een netwerkorganisatie waarin professionals vanuit straf en zorg elkaar vinden om samen aan een integrale persoonsgerichte aanpak te werken voor personen met complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Onder één dak werken zij samen met als doel het terugdringen van criminaliteit en recidive in de regio Rotterdam Rijnmond. Voor deze manier van werken is een integrale blik cruciaal. Dit vraagt om professionals die hun kennis en werkwijzen delen en van elkaar willen leren.

Sessies en resultaten

DSP-groep heeft groepsgesprekken gehouden met MT leden, procesregisseurs, vertegenwoordigers van ketenpartners en de administratieve organisatie. Specifiek aandachtspunt daarin was de impact van de overgang naar gebiedsgericht werken op de rol en benodigde kwaliteiten van professionals. De resultaten van deze sessies zijn gepresenteerd en besproken in het voltallige MT, waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn.
Dit resulteerde in gedragen en vastgestelde competentieprofielen voor de verschillende functiegroepen binnen het Zorg- en Veiligheidshuis en handvatten waarmee het  Zorg- en Veiligheidshuis  de bestaande leergang zelf verder kan door ontwikkelen. Ook is de landelijke vakontwikkeling voor procesregisseurs door DSP-groep als eerste uitgerold in het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Meer weten over dit project of over vakontwikkeling binnen zorg- en veiligheidhuizen in het algemeen?

Bel of mail dan met Aniek Verwest of Noortje Dickhoff. Zij vertellen je graag meer.