Vanwege het vijfjarig bestaan van School2Care maakte DSP-groep een rijk vormgegeven boekje. Dragend thema daarin is de relatie tussen de leerlingen van School2Care en hun coaches. In die relatie komt tot uitdrukking waar School2Care voor staat.

In het boekje reflecteren de coaches op wat hun werk inhoudt en vermag en wordt uitgelegd wat het concept van School2Care behelst. In een serie korte, trefzekere portretjes vertellen leerlingen over School2Care en hun coach.

Een van de jongeren:
Een van de jongeren:

“Ik praatte drie dagen niet met hem. Maar ik kan nooit lang boos blijven. …  Als er iets is, zeg ik: ‘ik moet met je praten’ en dan praten we. Hij ziet het ook gelijk als er iets niet klopt. Dan roept hij me en gaan we praten en een beetje lachen en dan leg ik het uit.”

Voor wie is School2Care?

School2Care is er voor jongeren (12-18 jaar) die niet of nauwelijks nog naar school gaan en het risico lopen het contact met de maatschappij te verliezen of in de criminaliteit te belanden. Via ‘wrap around onderwijs’, een unieke combinatie van onderwijs en (jeugd)zorg, biedt deze school hen de kans om alsnog de draad op te pakken. De jongeren volgen onderwijs en maken hun huiswerk op School2Care. Ze koken en eten op school, sporten er en krijgen workshops toneel en film.
Allemaal hebben ze een ‘eigen’ coach en krijgen als dit nodig is therapie of andere zorg. Kerndoel van School2Care is de jongeren in staat te stellen een kwalificatie voor vervolgonderwijs of arbeidsmarkt te behalen – en hen daarmee een positief toekomstperspectief te bieden.

Na vijf jaar staat het programma van School2Care stevig en is de methodiek klaar om overgedragen te worden naar een andere instelling of school. Trainers van School2Care begeleiden bij de implementatie.

Boekje downloaden

Het boekje werd in opdracht van Altra gemaakt door Karin Schaafsma. Evelien Vos schreef de portretten van de leerlingen.

U kunt hier hier gratis het boekje downloaden.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Karin Schaafsma Zij vertelt u er graag meer over.

Karin Schaafsma Karin Schaafsma