Betekenis en maatschappelijke impact van de Social Inclusion Games

Van 29 juli tot 4 augustus werden de Social Inclusion Games 2018 gehouden in Enschede. DSP hielp de organisatie bij de monitoring en evaluatie van de Games en onderzocht de betekenis en maatschappelijke impact ervan.

Sportevenement voor mensen in een kwetsbare situatie uit heel Europa

Deelnemers waren mensen in een kwetsbare situatie die een steuntje in de rug nodig hebben om hun dagelijkse leven in te richten en mee te doen in de maatschappij. Denk aan dak- en thuislozen, (ex)verslaafden en mensen met psychiatrische problemen. In totaal hebben meer dan 1711 mensen uit 7 verschillende Europese landen meegedaan met de Social Inclusion Games.

Bewegen en ontmoeten

Samen met hun begeleiders reisden de deelnemers af naar het Diekmanterrein in Enschede om een week lang samen te sporten en bewegen. Ze konden daarnaast ook meedoen met creatieve workshops en activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en gezondheid. Het grootste deel van de sporters verbleef tijdens de week op het terrein op een speciaal hiervoor ingerichte camping. Het doel van het evenement was om deelnemers de kracht van sport en bewegen te laten ervaren en om anderen te ontmoeten.

Sport als middel voor rehabilitatie, empowerment en re-integratie

Naast sportactiviteiten waren er bijeenkomsten over gezondheid, sporten en inclusie voor professionals en beleidsmakers die werken in de gezondheidszorg, welzijn of opvang/beschermd wonen. De eventorganisatie wilde samen met ‘social inclusion professionals’, vrijwilligers, sportclubs en andere betrokkenen een beweging op gang brengen waarbij sport en bewegen (vaker) worden ingezet als middel voor rehabilitatie, empowerment en re-integratie in de samenleving van mensen in een kwetsbare situatie, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Rol DSP

Samen met het projectteam van de Stichting Social Inclusion Games Nederland hielden wij ons bezig met de monitoring en evaluatie van de Social Inclusion Games en de betekenis en maatschappelijke impact ervan. Tijdens en na afloop het evenement zijn we met zoveel mogelijk betrokkenen in gesprek gegaan en zijn er enquêtes afgenomen door een speciaal researchteam van vrijwilligers.

Opbrengsten

Ondanks het volle programma waren deelnemers, professionals, vrijwilligers, sportclubs, internationale projectteamleden bereid hun persoonlijke ervaringen te delen. Deze gesprekken hebben veel waardevolle inzichten opgeleverd over de rol van sport en bewegen voor mensen in een kwetsbare positie en het organiseren van een dergelijk evenement gericht op inclusie van deze doelgroepen. De inzichten en het DSP rapport vormden de basis voor handouts en tools (zie onder ‘documents’) over het inzetten van sport en bewegen voor professionals die werken met sociaal kwetsbare doelgroepen.

Meer maatschappelijke spin-off

Eerder onderzochten we de maatschappelijke spin-off van:

Meer weten?

Bel of mail met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je graag meer!