Kwetsbare mensen uit heel Europa sportten bij de Social Inclusion Games

Van 29 juli tot 4 augustus 2018 vonden de Social Inclusion Games plaats op het Diekmanterrein in Enschede. Deelnemers waren mensen in een kwetsbare situatie die een steuntje in de rug nodig hebben om hun dagelijks leven in te richten en mee te doen in de maatschappij.

Bewegen en ontmoeten

Kwetsbare groepen mensen uit heel Europa, van dak- en thuislozen tot mensen met psychiatrische problemen, kwamen met hun begeleiders naar Nederland om samen te sporten en bewegen. Er waren ook creatieve workshops en activiteiten gericht op ontspanning, ontmoeting en gezondheid. Tijdens de games verbleef een deel van de sporters op het terrein op een speciaal hiervoor ingerichte camping. Doel was om deelnemers de kracht van sport en bewegen te laten ervaren en om anderen te ontmoeten.

Sport als middel voor rehabilitatie, empowerment en re-integratie

Naast sportactiviteiten waren er bijeenkomsten over gezondheid, sporten en inclusie voor professionals en beleidsmakers die werken in de gezondheidszorg, welzijn of opvang/beschermd wonen. De eventorganisatie wil samen met ‘social inclusion professionals’, vrijwilligers, sportclubs en andere betrokkenen een beweging op gang brengen waarbij sport en bewegen (vaker) worden ingezet als middel voor rehabilitatie, empowerment en re-integratie in de samenleving van mensen in een kwetsbare situatie, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Rol DSP-groep

Samen met het projectteam van de Social Inclusion Games Nederland hielden wij ons bezig met de monitoring en evaluatie van de games en de (maatschappelijke) spin-off ervan. We bevroegen bijvoorbeeld verschillende doelgroepen, denk aan deelnemers, professionals, vrijwilligers, sportclubs, internationale projectteamleden, via enquêtes en interviews tijdens en na het event.

Meer maatschappelijke spin-off

Eerder onderzochten we de maatschappelijke spin-off van:

Meer weten?

Bel of mail met Ineke Deelen, zij vertelt u graag meer!

Ineke Deelen Ineke Deelen