Stip aan de horizon

DSP ondersteunt de gemeente Haarlemmermeer bij de ontwikkeling van een heldere, robuuste lange termijn visie op sport en bewegen. Géén nota dus met concrete plannen voor de komende jaren, maar een stip aan de horizon, die richting, focus en inspiratie biedt en een beweging op gang brengt. Een kader ook, dat helder maakt wat Haarlemmermeer op hoofdlijnen wel en niet doet op het gebied van sport en bewegen en inspiratie biedt voor het beleid en de uitvoering hiervan tot en met pakweg 2035.

Rol DSP

Bij de totstandkoming van deze visie denkt DSP mee, adviseert en treedt op als penvoerder. Eerder hadden we die rol ook in onder andere Den Haag en Almere.

Ambitie en pijlers

Heel Haarlemmermeer positief gezond, energiek en veerkrachtig! Sport en bewegen kunnen een belangrijke steen bijdragen aan deze ambitie. Hoe kan sport en bewegen vast onderdeel vormen van het dagelijkse leven van zoveel mogelijk mensen? Wat is hiervoor nodig? In aansluiting op nationale en lokale trends en ontwikkelingen onderscheidt Haarlemmermeer in haar sport- en beweegvisie vier pijlers:

  1. Een sterke basissportinfrastructuur
  2. Een uitnodigende beweegomgeving
  3. Sport- en beweegstimulering, met focus op achterblijvende groepen
  4. De kracht van sport en bewegen benutten voor andere maatschappelijke opgaven

Heeft uw gemeente ook behoefte aan ondersteuning en begeleiding bij de totstandkoming van een nieuwe visie of uitvoeringsnota op het gebied van sport en bewegen? Neem dan vrijblijvend contact op!

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt je er graag meer over.