Sport en bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen van de tansformatie en transities in het sociaal domein. De uitdaging om via toegankelijke en laagdrempelige sportactiviteiten en -methodieken participatie en eigen kracht van kwetsbare burgers te versterken, en zo zwaardere en duurdere zorg te voorkomen, spreekt breed aan. Tegelijk is nog onvoldoende duidelijk wat sport precies heeft te bieden in dit kader. En vooral hoe er concreet invulling aan te geven. Het gevolg is dat het vaak blijft bij mooie, maar soms ook abstracte taal. De ambities klinken hier weliswaar in door, maar de vertaling naar concreet beleid dat ook zijn weg vindt naar de

uitvoeringspraktijk blijkt veelal lastig. Niettemin zijn er op verschillende plaatsen wél goede voorbeelden te vinden van de inzet van sport voor doelen op gebieden als participatie, preventie, arbeids(re)integratie en zelfredzaamheid. Maar het gaat hierbij doorgaans om losse initiatieven. Van strategisch beleid – in de zin dat de kansen gericht worden benut – is nog onvoldoende sprake. DSP-groep is betrokken bij verschillende projecten om hier verandering in te brengen. Zoals de kenniskring Verbinden Sport & Sociaal Domein Noord-Holland, de inzet van sport in de jeugdzorg, De PLUS van de open club en de Netwerkaanpak Wmo & Sport.

Gemeenteambtenaar Sport

"Sport wordt vaak gezien en benoemd als een soort maatschappelijk wondermiddel, maar vaak blijft het bij beleidstaal en mooie woorden. De vraag is natuurlijk: hoe geven we er concreet invulling aan?"

Sport en Sociaal Domein

De uitdaging is vooral dat het sociale domein meer oog krijgt voor de mogelijkheden en waarde van sport en bewegen en er ook daadwerkelijk meer gebruik van gaat maken. Samen met Sportservice Noord-Holland heeft DSP zeven Noord-Hollandse gemeenten begeleid en gevolgd die aan de slag zijn gegaan met de ontwikkeling van een passende lokale strategie ‘Sport & Sociaal Domein’. De ervaringen binnen deze ‘voorlopergemeenten’ hebben tal van leerpunten, voorbeelden, aandachtspunten, valkuilen en tips opgeleverd, die ook andere gemeenten kunnen inspireren.  Elke gemeente staat immers voor de uitdaging om het proces van de kanteling en de transformatie zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. Sport en bewegen kan hier, onder voorwaarden, een belangrijke rol in spelen.

Download hier het inspiratiedocument

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Paul! Hij vertelt je graag meer.