Jonge, antisociale veelplegers: het is misschien  wel meest weerbarstige doelgroep die je je kunt voorstellen als therapeut. Niet gewend om over zichzelf te praten of op zichzelf te reflecteren, meestal in de ‘overlevingsstand’ staand, hard geworden door het leven op straat en in de criminaliteit.  Het boek beschrijft de behandeling van deze jonge mannen.

Daarbij wordt ingegaan op vragen als: Wat zijn werkzame bestanddelen in het opbouwen van een zodanig contact dat de therapeut een beetje ‘naar binnen’ mag bij deze mannen? En hoe kan hij vervolgens werken aan verandering van denkbeelden en gedrag – iets in hun innerlijk verschuiven?

Karin Schaafsma
Karin Schaafsma

"Gevoel is explosief materiaal"

Werkwijze en portretten

Het boek beschrijft de werkwijze van professionals en bevat daarnaast portretten van verschillende professionals die te maken hebben met deze doelgroep. Want behandeling vindt altijd plaats in samenspel met politie, reclassering en praktische begeleiding. Verder bevat het boek portretten van de doelgroep (met als focus: wat werkt?) en een reflectie op de werkwijze door een aantal wetenschappers.

Het boek

Het boek is bedoeld voor behandelaars, begeleiders en andere professionals die met deze doelgroep te maken hebben. Ook voor beleidsmakers, opleiders en studenten. Het wordt geschreven in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en verschijnt in het najaar van 2016.