Training Sport en Gedrag

Met de Training Sport en Gedrag beogen de KNVB en Halt jeugdvoetballers, die zich op het veld hebben misdragen, bewuster te maken van hun eigen emoties en (wan)gedrag en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer en de omgeving. In de training leren de jongeren triggers beter te herkennen, kritieke situaties beter te doorzien en zich daarin handiger op te stellen. Voetbal vormt het aangrijpingspunt, maar het doel is om bij te dragen aan pro-socialer gedrag op het veld én daarbuiten.

Samenwerking KNVB en Halt

De KNVB en Halt trainen sinds 2015 agressieve jeugdspelers om ze te leren hun agressie te beteugelen. Daarbij gaan spelers die op het veld door het lint zijn gegaan in gesprek met medewerkers van Halt. Agressieve amateurspelers krijgen de cursus aangeboden van de tuchtcommissie of speciale aanklagers in het amateurvoetbal, die na een overtreding een schikkingsvoorstel doen. Als spelers er voor kiezen de cursus te volgen, wordt een deel van de schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. Dat voorwaardelijke deel kan dan oplopen van enkele wedstrijden tot anderhalf jaar, afhankelijk van hoe zwaar de overtreding was.

Aanzienlijk maatschappelijk effect

DSP-groep monitort deze experimentele aanpak vanaf het eerste uur. Het monitoronderzoek maakt duidelijk dat de Training Sport en Gedrag aanzienlijk maatschappelijk effect sorteert:

  • De KNVB bereikt er een groep jongeren mee die niet alleen op het voetbalveld, maar ook op andere vlakken (school, buurt, thuis) tegen problemen aanlopen. Circa een derde heeft eerder een uitsluiting of schorsing gehad en eveneens bijna een derde is in aanraking geweest met de politie.
  • Doordat voetbal deze risicojongeren aanspreekt, vormt dat een effectief aangrijpingspunt om met hen in gesprek te gaan over hun gedrag op, maar ook buiten het voetbalveld.
  • Mede hierdoor maken deze risicojongeren zich in de Trainingen Sport en Gedrag competenties en vaardigheden eigen, die zij op het voetbalveld maar ook daarbuiten – in het dagelijks leven – (kunnen) toepassen. In de kern gaat het daarbij om: het herkennen van triggers, reflecteren op het eigen gedrag en focussen op en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag.

Rapport Evaluatie Training Sport & Gedrag I & II: 2016-2017

De onderzoekers van DSP-groep hebben in het rapport ‘Evaluatie Training Sport & Gedrag I & II: 2016-2017’ de kritische succesfactoren en verbeterpunten benoemd. Verder doen zij tien aanbevelingen, zoals het zeker vervolgen van de training, de training strikter opleggen en een individuelere aanpak, waarbij ruimte en tijd wordt gegeven om de individuele leerpunten in de praktijk te kunnen brengen.

De samenvatting van het rapport kun je hieronder lezen. Het volledige rapport kun je opvragen bij DSP-adviseur Ineke Deelen (ideelen@dsp-groep.nl / 06 – 12331444).

Artikel NRC over de training

Lees hier het artikel ‘Agressieve jeugdvoetballer? Gelijk door naar Halt‘ in het NRC van 11 juni, waarin het onderzoek van DSP-groep wordt genoemd.

Meer weten over de Training Sport en Gedrag of het rapport ontvangen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Ineke Deelen. Ze staat je graag te woord.

Ineke Deelen Ineke Deelen