In opdracht van de rekenkamer van Schiedam en Vlaardingen onderzoekt DSP-groep de effectiviteit van het veiligheidsbeleid van deze gemeenten.

Effectiviteit van het veiligheidsbeleid

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de raadsleden in Nederland meer invloed wil op het lokale veiligheidsbeleid. Dit was aanleiding voor de rekenkamer om een onderzoek te laten doen naar de effectiviteit van het veiligheidsbeleid in Schiedam en Vlaardingen. Doel van het onderzoek is aanbevelingen te geven voor het borgen van de kaderstellende en controlerende rol van beide gemeenteraden.

Uitvoering onderzoek naar veiligheidsbeleid

Het onderzoek is inmiddels in volle gang. We doen een documentanalyse, houden interviews met betrokkenen en voeren van een benchmark uit met vergelijkbare gemeenten. We leggen de resultaten nog dit jaar vast in een conceptrapportage. Daarna vindt ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor plaats.

Meer weten?

Neem gerust contact op. Paul van Egmond staat u graag te woord.

Paul van Egmond Paul van Egmond