Gevangenenzorg Nederland is een van de vier grote vrijwilligersorganisaties die zich inzet voor gevangenen in Nederland. DSP-groep voerde een vooruitkijkende evaluatie uit voor en met Gevangenenzorg Nederland.

Veranderingen gevangenenwezen

De samenleving verandert constant en ook in en om het gevangenenwezen zijn grote veranderingen gaande. Zo neemt het aantal gevangenen af, zijn er bezuinigingen bij DJI en wordt meer ingezet op zelfredzaamheid van gevangenen en andere burgers in de samenleving. Daarnaast wordt de inzet van vrijwilligers door de overheid gestimuleerd. Hiermee staat GNd voor de uitdaging zich te buigen over strategische toekomstvragen en heeft daarbij behoefte aan een vooruitkijkende evaluatie.

Gesprekken

Om antwoord te krijgen op vragen als waar staat GNd, waar gaat GNd naar toe en klopt zijn verdien- en organisatiemodel dan nog? hielden we onder andere boeiende gesprekken met toongevende stakeholders in het gevangenenwezen. Vervolgens hebben we samen met medewerkers van GNd gefocust op ontwikkelingen in de toekomst. Dit leverde een (intern) rapport op met uitkomsten die input geven voor de verdere ontwikkeling van Gevangenenzorg Nederland.

Manja Abraham
Manja Abraham Senior onderzoeker

Een belangrijke meerwaarde van GNd bestaat uit het feit dat vrijwilligers de samenleving de inrichting in brengen, waardoor de kans op resocialisatie en herintreden wordt vergroot.

Over Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland (GNd) zet zich in voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. GNd heeft een heldere missie: ‘geloof in herstel’. Concreet worden vrijwilligers ingezet die in gesprek gaan met (ex-)gevangenen en hun familieleden tijdens bezoek- en worden nazorgprogramma’s aangeboden. Met als uiteindelijk doel gevangenen, tbs-patiënten en hun relaties te begeleiden naar een hoopvolle toekomst zonder criminaliteit en hen kansen te bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven.

Meer weten over deze evaluatie voor Gevangenenzorg Nederland of over andere projecten?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.