Rotterdam is misschien wel de beste speeltuinstad van Nederland. Nergens zijn er meer beheerde speeltuinen: op bijna zestig locaties kunnen kinderen onder toezicht spelen.
Daarnaast zijn er ruim twintig ‘Duimdroppen’;

uitleenfaciliteiten voor speelgoed op pleinen waar het soms niet sociaal veilig was.
DSP-groep ondersteunt de gemeente Rotterdam met het opzetten van een nieuw subsidiekader.

Uniform subsidiekader

De gemeente Rotterdam ondersteunt speeltuinen en Duimdroppen met subsidie, zowel voor exploitatie en activiteiten, als met middelen om professionele medewerkers in dienst te nemen. De gemeente streeft er naar om zoveel mogelijk speeltuinen open te houden. Daarnaast verwelkomt ze nieuwe speeltuininitiatieven.
Tot voor kort bestond Rotterdam uit deelgemeenten die elk een eigen speeltuinbeleid voerden. Inmiddels ligt deze verantwoordelijkheid bij het centrale gemeentebestuur. Daar hoort ook een uniform stedelijk subsidiekader bij.

Vitale Rotterdamse speeltuinen

Rotterdam streeft naar vitale speeltuinen. Daarmee bedoelt de gemeente dat de speeltuinen veel kinderen trekken, dat deze kinderen een afspiegeling zijn van de buurt waarin ze wonen en dat kinderen er veilig kunnen spelen. Het betekent ook dat er gezonde speeltuinorganisaties zijn: de verenigen en stichtingen die de speeltuin beheren, hebben een daadkrachtig bestuur en voldoende vrijwilligers. Deze elementen geven samen een indruk van de vitaliteit van een speeltuin en zullen terugkomen in het subsidiekader. Het subsidiekader gaat gelden vanaf 2017.

Referenties projecten speeltuinen

  • Aan het einde van de jaren ’90 stonden we aan de wieg van landelijke Deltaplan Spelen, hetgeen tot de vernieuwing heeft geleid van een groot aantal speeltuinen. In opdracht van NUSO.
  • Voor NUSO deden we het onderzoek Buurtfunctie terug naar de speeltuin (2009-2010). In dit onderzoek is gekeken naar de huidige staat van speeltuinen in Nederland: de fysieke inrichting en het beheer, de bezoekers en leden, de organisatie van de speeltuinen en de rol van vrijwilligers daarbij. Het onderzoek was aanleiding voor een aantal vernieuwingsprojecten op speeltuinen.
  • We ontwikkelden en evalueerden de cursus Spelbrekers, om met lastige kinderen en jeugd op speeltuinen om te gaan (2005 in opdracht van NUSO).
  • Meer beweging in Speeltuinwerk, over de sociale, bestuurlijke en fysieke vernieuwing van een 100-jarige. (2012; lezing).
  • DSP-groep voerde, ter voorbereiding van regiobijeenkomsten met speeltuinen, een secundaire analyse uit op bestaande onderzoeksgegevens en adviseerde Jantje Beton over de opzet en inhoud van de regiobijeenkomsten (2014-2015 in opdracht van Jantje Beton).
  • Voor de gemeente Utrecht stelden we de Nota Speelruimte op (2008).
  • DSP-groep was o.a. via ons werk voor het ministerie van Binnenlandse zaken en de Adviesgroep Sociale Vernieuwing en de Rotterdamse commissie Idenburg onder andere betrokken bij het uitwerken van het idee van Duimdroppen (Gerard de Kleijn)

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.