Hoe kunnen we het vrijwilligerswerk in Gorinchem toekomstbestendig maken? Over deze vraag bogen meer dan 40 deelnemers, afkomstig uit sectoren als zorg, welzijn, sport, kunst, cultuur en onderwijs, zich tijdens de

interactieve sessie op 22 maart jl. onder leiding van DSP-groep. Een belangrijk thema  in de ontwikkeling naar een participatiesamenleving, aldus de aanwezige wethouder.

Vrijwilligerswerk in Gorinchem

De avond was onderdeel van een onderzoek dat DSP-groep uitvoert naar de stand van zaken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Gorinchem. Meer dan 100 professionele- en vrijwilligersorganisaties leverden een bijdrage aan het onderzoek, via een digitale enquête en gesprekken. De opbrengsten geven een belangrijke aanzet voor de gezamenlijke agenda voor het vrijwilligerswerk in Gorinchem voor de komende periode.

Omgekeerde brainstorm

Tijdens de deelsessies zoomden we in op vier thema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en de komende periode aandacht vragen, zoals het vergroten van het aantal vrijwilligers en het versterken van organisaties. Via de werkwijze van een ‘omgekeerde brainstorm’ zijn er zoveel mogelijk ideeën ingebracht hoe je het probleem in eerste instantie kunt verergeren: hoe kun je bijvoorbeeld voorkomen dat er vrijwilligers bijkomen? Door deze ideeën vervolgens om te keren, werd duidelijk wat je beter wél kunt doen. Dit leverde een inspirerende lijst suggesties op voor een gezamenlijke agenda.

Aanknopingspunten voor de toekomst

De interactieve sessie maakte onder meer duidelijk dat het benutten van talent en extern gerichte, zichtbare organisaties belangrijke aanknopingspunten zijn voor de toekomst. De opbrengsten vormen de laatste bouwstenen voor het advies van DSP-groep aan de gemeente.

Meer weten?

Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Zij vertelt u er graag meer over.