De gemeenteraad van Amstelveen heeft in 2016 een motie ingediend om te onderzoeken of de instellingen op het gebied van sport, kunst en cultuur een rol kunnen spelen op het gebied van vroegsignalering bij Jeugd. Met vroegsignalering wordt het vroegtijdig signaleren van een dreigend probleem

bedoeld (dat kan van alles zijn: van te koud gekleed zijn in de winter, ouders die een kind nooit komen ophalen tot blauwe plekken), waardoor een professional adequater kan ingrijpen in het ontwikkelingsproces van een (jong) kind en het gezin als dit nodig is.

Inventarisatie stand van zaken

DSP groep kreeg in  2017 de opdracht deze vraag uit te werken en een inventarisatie te doen van de stand van zaken bij de sportverenigingen, scouting en cultuurinstellingen die met jeugd werken in Amstelveen.

Naast de vragen over de rol die gespeeld kan worden bij vroegsignalering, het voorkomen van problemen bij de jeugd en het omgaan met die problemen, kwamen onderwerpen als handelingsverlegenheid, meldcode, Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor hun vrijwilligers, Vertrouwenscontactpersoon (VCP),  veilig sportklimaat (vsk) en de rol van de bond naar voren.

Rol van verenigingen en organisaties

Belangrijk bij het rondje langs de velden was om enerzijds te kijken hoe vaak verenigingen en organisaties te maken hebben met problemen en te kijken hoe ze dit nu oplossen. Anderzijds was het van belang om organisaties te enthousiasmeren en te informeren over de mogelijkheden die de gemeente nu al biedt.

Verwachtingen

Ook speelt de vraag wat je kan verwachten van verenigingen? Een veilig sportklimaat (VSK)? Pedagogische vaardigheden? Signaleren van problemen? Willen ze hier een rol spelen? En wat zijn de consequenties voor de gemeente mochten de verenigingen meer ondersteuning willen.

Helderheid

Bij een signaal van vroegsignalering is het van belang om een aantal zaken helder te krijgen:

  • weten signaal te duiden/te wegen
  • moet ik er iets mee?
  • mag ik er iets mee?
  • bij wie moet ik melden of kan ik consulteren?

Rapport

Het rapport wordt binnenkort openbaar, maar om vast een tipje van de sluier te lichten: om het signaal te kunnen duiden zou meer kennis over jeugdproblematiek, ADHD, pesten, depressie, maar ook over opgroeien, ontplooiing, pedagogiek en handelingsmogelijkheden veel kunnen bijdragen aan een beter sociaal pedagogisch klimaat op de meeste verenigingen en bij de meeste organisaties.

Meer weten over vroegsignalering?

Bel of mail met Marga! Zij vertelt je graag meer.