Dorpen hebben te maken met krimp, vergrijzing, voorzieningen die verdwijnen en ook met een grote mate van zelfwerkzaamheid.  Hoe kunnen dorpsbewoners er dan zelf voor zorgen dat zij lang zelfstandig én prettig kunnen blijven wonen in hun dorp? Vijf gemeenten met kleine kernen in Noord-Holland (Opmeer, Beverwijk, Wijdemeren, Wormerland en Haarlemmerliede-Spaarnwoude) onderzochten in 2014-2015, samen met

bewoners, maatwerkoplossingen voor ondersteuning van welzijn- en zorginitiatieven in vijf dorpen. De vijf deelprojecten zijn divers: van een dorpsvisie nieuwe stijl tot begeleiding van bewonersinitiatieven (samen eten in het dorp en een dorpsondersteuner). Bij de uitvoering werkte DSP-groep nauw samen met de Vereniging van Kleine kernen Noord-Holland en Platform Dorpshuizen Noord-Holland.

Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Informele zorg komt vaak voort uit informele welzijnsinitiatieven van bewoners"

Publicaties welzijn en zorg voor de kleine kernen

Het project heeft zes publicaties. Vijf publicaties voor de deelprojecten in vijf gemeenten en een publicatie over zorgcoöperaties waarbij het voorbeeld van Texel is uitgelicht. De publicaties zijn in samenwerking met Vereniging voor Kleine kernen in Noord-Holland gemaakt.
Daarnaast is er de factsheet Kleine kernen in transformatie, van het Kenniscentrum Wmo Wonen NH. Deze geeft voorbeelden uit de hierboven genoemde deelprojecten en bevat interviews met een wethouder van Opmeer, adviseur van Platform Dorpshuizen NH en een dorpsbewoner.

Meer weten over dit project?

Bel of mail met Mia! Zij vertelt je graag meer.