Hoe versterk je de informele zorg in een kleine kern? Dat was de vraag die twee jaar geleden centraal stond in een gesprek tussen de gemeente Opmeer en de gemeenschapsraad van het dorp De Weere. Inmiddels zijn er twee bewonersinitiatieven van de grond gekomen. In De Weere, een Noord-Hollands dorp met

800 inwoners, zijn de sociale structuren van oudsher hecht. Maar leidt dit er ook toe dat inwoners elkaar weten te vinden als ze een zorgvraag hebben? Dat blijkt lastiger: het accepteren van hulp uit het informele netwerk stuit op een drempel als het om het vervullen van een zorgbehoefte gaat.

Samen in de Weere

Daarom onderzochten bewoners en gemeente samen de zorgvragen die er onder de inwoners leven. Daarnaast werden ideeën verzameld over hoe de gemeenschap zelf initiatieven kan ontplooien om in te spelen op die zorgvragen. De aanpak bleek aan te slaan. Onder de noemer ‘Samen in de Weer(e)’ ontstond een groepje vrijwilligers dat met de ideeën aan de slag ging. Het eerste succes was het initiatief ‘Lekker te Gast’: iedere maand eten dorpsbewoners gezamenlijk in café ’t Centrum, waarbij vrijwilligers de gehele maaltijd en de aankleding verzorgen. Op de website is goed te zien met hoeveel enthousiasme inwoners en vrijwilligers het initiatief omarmen: www.lekkertegast.nl.

E-publicatie

In opdracht van de gemeente Opmeer begeleidde DSP-groep de bewonersinitiatieven in de eerste fase. Het project maakte onderdeel uit van een groter project ‘Zorg en welzijn in kleinen kernen’ en werd gefinancierd door de provincie Noord-Holland in het kader van haar Regionale Sociale Agenda’s. Lees de e-publicatie Welzijn en zorg voor de kleine kernen, deelproject de Weere.

Woonvoorziening

Het tweede initiatief is het oprichten van een kleinschalige woonzorgvoorziening in De Weere. Dit raakt de essentie van de uitdaging waar veel kleine kernen voor gesteld staan: hoe kunnen mensen met een zorgbehoefte toch blijven wonen op een plek met weinig voorzieningen? Inmiddels zijn verkennende gesprekken gevoerd en begint het concept vorm te krijgen. De volgende stap is het vergroten van de knowhow van de groep vrijwilligers.In de raadscommissie sociale zaken van de gemeente Opmeer deden de trekkers op 24 februari verslag van hun activiteiten tot op dat moment en kregen daarbij positieve reacties van de raadsleden.

Meer weten?

Heb je vragen of ben je benieuwd naar wat wij binnen jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Lotte Hogeboom.