Gemeente Zeist wilde antwoord op vragen als ‘hoe beweegvriendelijk zijn onze wijken?’ en ‘hoe is het gesteld met de leefbaarheid en veiligheid in verschillende wijken?’ Vragen die met het oog de Omgevingswet voor de

gemeente nog belangrijker zijn geworden.
DSP-groep heeft een workshop begeleid waarin de expertise van verschillende teams uit het fysieke en sociale domein is gebundeld om te komen tot gezonde(re) wijken.

Perspectief van gebruikersgroepen

Voor deze workshop verplaatsten deelnemers zich in het perspectief van verschillende gebruikersgroepen zoals kwetsbare ouderen, mensen met een visuele beperking, of een ouder met een kind. Onder begeleiding van wijkmanagers gingen we op pad in een aantal wijken, voorzien van de nodige attributen zoals rollators, blinddoeken, voetballen en skateboards. Zo konden we ons zo goed mogelijk inleven in de verschillende gebruikersgroepen.

Omgevingswet: fysiek én sociaal

De workshop gaf zicht op hoe de verschillende wijken scoren op beweegvriendelijkheid en leefbaarheid vanuit het perspectief van verschillende gebruikersgroepen. En daarnaast had de workshop ook een ander doel.
De afgelopen jaren houdt de komende Omgevingswet de gemoederen namelijk bezig in gemeenteland. Zo ook in Zeist. De gemeente Zeist experimenteert met verschillende veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt.

Andere werk- en denkwijze

Uit de verkennende gesprekken die we voorafgaand aan de workshop voerden, bleek dat het een hele opgave is om de veranderde werk- en denkwijze die de Omgevingswet vraagt tussen de oren te krijgen bij verschillende beleidsprofessionals. ‘Hoe zorgen we ervoor dat de Omgevingswet niet alleen een ‘RO’-verhaal wordt, maar ook omarmt wordt door de sociale- en gezondheidsteams?’ Ons antwoord: ‘Door met elkaar aan de slag te gaan en de wijk in te gaan!’

Voortgang veranderprocessen

Tijdens de workshop werd een levendige discussie gevoerd over verschillende prioriteiten, kansen en uitdagingen op het gebied van ‘anders kijken’ naar de omgeving en de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Met het beeldverslag van de workshop en het advies van DSP gaat de gemeente verder aan de slag met de veranderprocessen rondom de Omgevingswet.

Ervaringen van deelnemers

“De openbare ruimte voldoet aan objectieve eisen, maar als je vanuit een specifieke doelgroep kijkt, schiet het op veel punten tekort.” “Je kunt niet voor iedereen faciliteren. Hoe gaan we prioriteren?”

Ondersteuning bij voorbereiding op de Omgevingswet

De Omgevingswet daagt gemeenten uit om samen met bewoners en andere belanghebbenden complexe integrale afwegingen te maken. DSP ondersteunt gemeenten bij deze processen, vanuit onze brede expertise op het gebied van openbare ruimte, leefbaarheid, veiligheid, erfgoed, gezondheid, sport en bewegen. Een of meerdere sessies kunnen deel uitmaken van deze trajecten voor gemeenten, bijvoorbeeld in voorbereiding op de ontwikkeling van een Omgevingsvisie of gebiedsvisie.

Zie ook ‘Goed voorbereid op de Omgevingswet’

Meer weten over de gezonde wijk en de meerwaarde die DSP kan bieden bij vraagstukken naar aanleiding van de Omgevingswet?

Bel of mail met Ineke! Zij vertelt u er graag meer over.