Zicht op bewoners met bepaalde aandoeningen

Vanaf deze maand is de WoonZorgwijzer Noord-Holland beschikbaar. De WoonZorgwijzer laat met kaarten zien in welke wijken en buurten mensen met bepaalde aandoeningen en beperkingen wonen.

Deze informatie helpt gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen beter te kiezen waar aangepaste woningen of wijkvoorzieningen moeten komen. En ook om bijvoorbeeld de opgaven per wijk voor wijkteams op maat te maken. De provincie heeft de ontwikkeling van de Noord-Hollandse WoonZorgwijzer mogelijk gemaakt.

Ontwikkeling en gebruik WoonZorgwijzer

De nieuwe online applicatie van de WoonZorgwijzer NH is ontwikkeld door RIGO en Stichting In Fact en verzorgt informatie tot op buurtniveau (en zelfs lager dan dat).
DSP-groep en RIGO werken nauw samen om gemeenten en de lokale partners op weg te helpen met het gebruik van de WoonZorgwijzer. Voor regiogemeenten en de betrokken zorgaanbieders en corporaties in Noord-Holland organiseren zij informatiesessies over de toepassingsmogelijkheden.

Meer weten?

Heeft u interesse in de WoonZorgwijzer en wilt u meer weten over de toepassingsmogelijkheden voor beleidsontwikkeling? Neem dan contact op met Mia Dieters.

Lees ook:

Betrokken DSP-adviseurs

Dit project wordt begeleid door Lotte Hogeboom en Mia Dieters.

Wilt u meer weten?

Bel of mail gerust met Mia Dieters, zij vertelt u graag meer over dit onderwerp.