Een goede overdracht van jeugdhulp naar volwassenenzorg is al jaren een landelijk aandachtspunt. Bij zo’n overdracht zijn verschillende zorginstellingen voor 18- en 18+ betrokken met elk een eigen beleid, financiering en organisatie (jeugd- en wijkteams).

Daardoor verloopt de overdracht vaak moeizaam. En dat komt de jongere niet ten goede. Gemeenten Zaanstad en Alkmaar onderzoeken daarom de voorwaarden voor een warme overdracht. Daarbij vragen ze input van instellingen, gemeenten én jongeren.

Wat is er nodig voor overdracht van 18- naar 18+?

Centrale vraag van het onderzoek is:
Hoe verloopt de overgang van jeugdhulp naar Wmo voor 18- jongeren die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek ?

Doel van het onderzoek is te komen tot heldere aanbevelingen voor verbetering van de overgang van 18- naar 18+ zorg. Met voorbeelden uit het land en aan de hand van gesprekken met betrokkenen analyseren we knelpunten en komen we tot oplossingen op maat voor Zaanstad en Alkmaar. We gaan in gesprek met instellingen (jeugd)zorg, gemeenten (beleid en wijkteams) en jongeren die op het punt staan om uit te stromen uit de jeugdzorg.

Eerder onderzoek beschermd wonen en persoonsgebonden budget

Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek naar persoonsgebonden  budget voor mensen met een beschermd wonen indicatie in Zaanstad en Alkmaar.  Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg voor jongeren vaak problematisch is.

Het gaat om jongeren van 18 jaar die (nog) niet zelfstandig voor zich zelf kunnen zorgen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Deze kwetsbare groep jongeren kan bij afwezigheid van een sociaal netwerk de stap naar meer zelfstandigheid en andere zorg moeilijk zelf maken. En kunnen zo bij malafide zorgaanbieders  terecht komen of uit het zicht van de zorg raken.

Meer weten?

Neem contact op met Mia Dieters. Zij vertelt u er graag meer over.