Samen de Jeugdhulp verbeteren

Tijdens deze bijeenkomst gaf een groep van 30 betrokkenen betekenis aan de bijna 900 gedeelde ervaringen die via het Vertelpunt Jeugdhulp binnen kwamen.

Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

In het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werken alle betrokken organisaties aan verbetering van de jeugdhulp en jeugdbescherming. Het actieprogramma zet de methode ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’ in om samen de jeugdhulp verder te ontwikkelen. De methode bestaat uit een cyclus van vier stappen, één stap daarvan was de duidingsbijeenkomst op 19 september.

Ervaringen en verbetervoorstellen

Jongeren, ouders, beleidsmakers, jeugdprofessionals en bestuurders wisselden met elkaar van gedachten over de ervaringen die gedeeld zijn via het Vertelpunt Jeugdhulp. Belangrijke thema’s aan meerdere tafels waren het verbeteren en versterken van de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener, en het bevorderen van de steun uit de leefomgeving.

Samen bouwden zij inzichten op over wat goed gaat en wat beter kan. Of moet. En op basis daarvan ontwikkelden zij gezamenlijke verbetervoorstellen voor de jeugdhulp in Nederland.

Wilt u meer weten?

Neem gerust contact op! Paul Duijvestijn is projectleider ‘Leren en Verbeteren met Ervaringen’ en hij vertelt u graag meer.