Amsterdam-Oost is in beweging. Op verschillende pleintjes in de wijk wordt sport ingezet om jongeren te stimuleren meer te sporten en bewegen, elkaar te ontmoeten en zo de sociale cohesie in de wijk te versterken.

Sportbegeleiders vervullen belangrijke rol

De sportbegeleiders op de pleintjes gelden bovendien voor veel jongeren als vertrouwenspersoon en rolmodel; zij zijn in staat om het gesprek met (risico)jongeren aan te gaan, te inspireren om het beste uit hun leven te halen en/of te stimuleren om door middel van sport hun vrije tijd zinvol te besteden. Deze mogelijke waarden van wijksportactiviteiten worden ook in de literatuur bevestigd. Hieruit blijkt echter óók dat de mate van succes in sterke mate afhangt van wat, hoe, door wie, voor wie en in welke context wordt aangeboden aan wijksportactiviteiten.

Wat werkt het best?

Op de sportpleintjes in Amsterdam-Oost gebeurt veel goeds, maar aangezien er veel verschillen zijn is het ook de vraag wat werkt het best in welke situatie. Op de verschillende sportpleintjes worden namelijk veel verschillende sportactiviteiten aangeboden door verschillende sportbegeleiders aan verschillende doelgroepen vanuit verschillende doelen en op verschillende manieren. De vraag is: wat werkt in welke situatie?

Onderzoek naar waarde van het sportaanbod

Het stadsdeel Oost heeft DSP-groep daarom gevraagd te onderzoeken wat nu precies de waarde is van het sportaanbod op de pleintjes, wat de werkzame (kritische succes)factoren zijn, wat je er wel en niet van mag verwachten en welke vorm en type begeleiding het best in welke situatie of context past.

Koersen op nog betere inzet sportaanbod

Het onderzoek heeft niet als doel om harde effecten aan te tonen. Wel om antwoord te krijgen op de vraag ‘doen we het goede en doen we het goede goed?’ De resultaten van het onderzoek geven stadsdeel Amsterdam-Oost richting over hoe ze sport op de verschillende pleintjes in de wijk in de toekomst nog beter in kunnen zetten.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan vrijblijvend contact op met Ineke Deelen. Zij vertelt u er graag meer over.

Ineke Deelen Ineke Deelen