17 resultaten

Power of Play
Project - 3 oktober 2018

Power of Play

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?
Project - 8 juni 2018

Wat beweegt kwetsbare groepen in Utrechtse wijken?

Verbinden van sport en jeugdhulp op IJburg
Project - 3 mei 2018

Verbinden van sport en jeugdhulp op IJburg

Sport op pleintjes in Amsterdam-Oost
Project - 2 mei 2018

Sport op pleintjes in Amsterdam-Oost

Werken aan gezonde wijken in Zeist
Project - 9 maart 2018

Werken aan gezonde wijken in Zeist

Goed voorbereid op de Omgevingswet
Project - 6 februari 2018

Goed voorbereid op de Omgevingswet

Buurtscan levensloopbestendige openbare ruimte
Intrument - 30 maart 2017

Buurtscan levensloopbestendige openbare ruimte

Domeinoverstijgende samenwerking publieke gezondheid en sociaal domein
Project - 31 januari 2017

Domeinoverstijgende samenwerking publieke gezondheid en sociaal domein

Kinderen en buitenruimte: spelen, bewegen en leren
Project - 20 januari 2017

Kinderen en buitenruimte: spelen, bewegen en leren