Profiel

Vanuit mijn achtergrond als bedrijfsjurist en organisatieadviseur werk ik vaak aan opdrachten op het snijvlak van inhoud, organisatie en bedrijfsvoering en sturing. Soms werk ik alleen, maar vaak in samenwerking met meer inhoudelijk gerichte collega’s op het gebied van sociaal domein en cultuur.

Ik adviseer op het gebied van sturingsvraagstukken, intern (governance) en extern (subsidierelaties, aanbestedingen, maken van prestatieafspraken). Ik heb een rijke ervaring op het gebied van formele samenwerking (fusie, holding constructies, netwerksamenwerking) en reorganisaties.

Typisch Alwien

  • Ik heb zowel oog voor het resultaat als het proces.
  • Ik ben gefascineerd door de complexe relaties tussen overheden en maatschappelijk middenveld.
  • Lever altijd maatwerk niet alleen omdat de klant daar recht op heeft maar ook omdat werken zo uitdagend en verfrissend blijft.