Profiel

Ik ben onderzoeker bij DSP-groep en heb een achtergrond als antropoloog. Ik vind het interessant om met die ‘antropologenbril’ te kijken naar actuele onderwerpen en thema’s. Ik zie culturen en groepsdenken (bijvoorbeeld binnen organisaties, politiek of elders in de samenleving) als leerzame puzzelstukjes in het doorgronden en leren begrijpen van gedrag,  problemen en oplossingen.
Ik voel me thuis als ik werk met complexe materie op snijvlakken waar thema’s – bijvoorbeeld zorg, openbare orde en veiligheid, en cultuur – elkaar raken. Ik vertaal die complexiteit graag naar begrijpelijke, bruikbare antwoorden en adviezen.

Ervaring

Ik rondde mijn studie Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht af met een paar maanden veldwerkonderzoek in Kameroen. Ik sloot mijn master Conflict Studies & Human Rights daarna cum laude af met mijn scriptie over ideologie, framing en radicalisering. Na mijn studie doceerde ik onder meer namens de University for Peace van de VN aan de Haagse Hogeschool. Ook was ik bestuurslid van het Nederland Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) en voorzitter van ‘NGIZ Club Clingendael’, de activiteitencommissie voor young professionals.

Naast mijn werk bij DSP werk ik in het Wereldhuis in Amsterdam als vrijwillig taaldocent voor ongedocumenteerden. Ik vind dat ontzettend leuk, en daarnaast vind ik het belangrijk om op verschillende manieren actief te zijn met verschillende groepen en netwerken in de Nederlandse maatschappij. Uiteenlopende perspectieven, ervaringen en opvattingen vind ik interessant, die houden me scherp.

Typisch Arjun

  • Scherpzinnig & nieuwsgierig
  • Een vrolijke scepticus
  • Speelt graag de rol van constructieve advocaat van de duivel