Profiel

Als onderzoeker/adviseur werk ik bij DSP-groep voornamelijk aan vraagstukken op het terrein van zorg en het sociaal domein. Ik heb een brede academische achtergrond in Sociologie, Rechten en Organisatiewetenschappen. Vanuit dit brede palet krijg ik energie van het werken aan complexe vraagstukken in de zorg en het sociaal domein. Met mijn nieuwsgierigheid en met mijn drive draag ik graag bij aan het verder helpen van maatschappelijke ontwikkelingen rond kwetsbare groepen.

Ervaring

Voorheen heb ik diverse advies- en onderzoeksopdrachten gedaan in de zorg en in het sociaal domein. Ik heb mij bezig gehouden met het ondersteunen van gemeenten bij het bereiken van hun transformatiedoelen op het gebied van de Jeugdzorg en de Wmo. Hierbij heb ik als adviseur gewerkt aan de uitwerking van de inkoopstrategie en heb ik ondersteuning geboden in de samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders. Als onderzoeker heb ik gewerkt aan evaluaties van onder meer de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het Europese Fonds voor Asiel, Migratie, Integratie en Interne Veiligheid.

Op dit moment ben ik bezig met een landelijk onderzoek naar de meerwaarde van gespecialiseerde cliëntenondersteuning voor mensen met een complexe zorgvraag en ik werk aan het project Portretten Verwarde Personen.

Typisch Babette

  • Ik breng graag structuur aan in situaties van chaos
  • Nieuwsgierigheid drijft mij om complexe vraagstukken te doorgronden
  • Ik ben breed georiënteerd en sta open voor nieuwe ideeën en inzichten