Profiel

Vanuit een brede maatschappelijke interesse probeer ik bij te dragen aan meer kwaliteit bij overheid en instellingen. Dat doe ik vanuit inhoud en analyse, met ervaring, creativiteit en toewijding. Bij voorkeur in een rol als projectleider die ruimte geeft aan ieders inbreng.

Mijn interessegebied is zoals gezegd groot, maar een paar werkvelden komen altijd terug en daar heb ik dan ook mijn netwerk. Ik heb een passie voor sport en sportbeleid én voor het sociaal domein: van vrijwilligersbeleid tot jeugdzorg en van de Wmo tot sociale activering. Juist de raakvlakken tussen deze onderwerpen hebben mijn belangstelling, bijvoorbeeld: hoe kan sport bijdragen aan een beter jeugdzorg?

Ik hecht veel waarde aan een open aanpak zodat alles bespreekbaar en bijstelling altijd mogelijk is. Samen optrekken en leren van elkaar staan voorop. Als bewegingswetenschapper en socioloog breng ik actie en maatschappelijke vraagstukken samen. Niet alleen denken, praten, en schrijven, maar vooral ook doen.

Typisch Eric

  • Heeft lol in het oplossen van maatschappelijke raadsels.
  • Luistert aandachtig en bereidt zich terdege voor, bij voorkeur in teamverband.
  • Levert altijd. Op tijd. Met kwaliteit. En oog voor de klant. Zonder gehaast gedoe.