Profiel

Ik heb een sociaalpsychologische achtergrond, en dan met name die van de psychologie van conflict, risico en veiligheid. Daarin heb ik een passie ontwikkeld voor innovatieve stedenbouwkundige oplossingen die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn. Een speciale interesse heb ik in vraagstukken op het gebied van veiligheidspercepties en duurzaamheid.

Op dit moment ben ik betrokken bij twee door de EU gefinancierde projecten voor misdaadpreventie:

Mijn belangrijkste bijdrage ligt binnen het Secu4all-project, waarin ik verantwoordelijk ben voor het ontwikkelen van richtlijnen en het implementeren van een trainingsprogramma over Urban Planning, Design and Management for Urban Security (UPDM-US). Het programma heeft tot doel lokale en regionale autoriteiten te voorzien van theoretische kennis en praktische hulpmiddelen om de veiligheid van openbare ruimtes en de bescherming van zachte doelen (zoals sportlocaties, winkelcentra, scholen enz.) tegen potentiële bedreigingen te waarborgen.

Ervaring

In mijn afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar de rol van goed onderhouden stedelijk groen in veiligheidspercepties en situatieconstructie (meer informatie vind je hieronder). Onder bepaalde omstandigheden blijkt stedelijk groen herhaaldelijk herstellende voordelen te hebben, zoals het bijdragen aan de ervaren veiligheid, mentaal herstel en het ervaren van thermisch comfort in de openbare ruimte.

Door de jaren heen heb ik ook grote interesse gekregen voor domeinoverstijgend werken. In een wereld waar maatschappelijke uitdagingen zo complex worden dat ze niet door één discipline kunnen worden opgelost, ligt de grootste zorg in het vinden van manieren om barrières op te heffen die effectieve samenwerking in de weg staan. E​en om samen nieuwe kennis te creëren door disciplinaire grenzen te overschrijden. Ik leer dat hoe flexibeler, aanpasbaarder, opener en reflectiever domeinoverstijgende samenwerking is, hoe groter de bijdrage ervan zal zijn.

Typische Kaya:

  • Ik breng toewijding, nauwkeurigheid en enthousiasme in mijn werk
  • Nieuwsgierig en bereid om mijn comfortzone te verlaten
  • Ik hou ervan om teamwerk leuk en interactief te maken

Link naar video van onderzoek ‘Preventing Crime with Green Spaces – A study with Kaya-Malin Franke’ en artikel Green Spaces & Safety – Research Update!