Profiel

Bijna 20 jaar werk ik nu aan gebiedsontwikkeling, wonen en leefbaarheid. De laatste jaren begeleid ik ook projecten over wonen voor kwetsbare groepen. Actuele onderwerpen die een domeinoverstijgende aanpak vragen en die mij blijven boeien.

Als adviseur werk ik aan praktische resultaten, samen met de opdrachtgever. Het proces is voor mij een essentieel onderdeel van het resultaat.  Dit bepaalt namelijk de geslaagde uitvoering van het advies. Voor integrale vraagstukken werk ik aan de verbinding tussen overheid, zorgorganisaties en woningcorporaties.

Ik ken de wereld van de overheid en corporaties van binnenuit. Ik heb voor gemeente Leiden, Ministerie van VROM (nu BZK) en woningcorporatie Stadgenoot gewerkt aan herstructureringsbeleid en -projecten. Deze kennis van beleid en uitvoering kan ik goed inzetten in mijn werk als adviseur.

Typisch Mia

  • Ik schakel makkelijk tussen verschillende partijen. Van gemeenten, welzijn-, zorgorganisaties en woningcorporaties tot en met bewoners.
  • Het proces is voor mij een essentieel onderdeel van het resultaat.
  • Ik werk graag als sparringpartner voor mijn opdrachtgever.