Thema Wonen en thema Gebiedsgericht werken

Naast de thema’s Openbare orde & veiligheid, Transformatie in het sociaal domein, Kwetsbare groepen in de samenleving, Sport & cultuur en Jeugd, zijn wij ook actief op andere thema’s en onderwerpen, zoals Wonen en Gebiedsgericht werken. Hieronder enkele projecten die wij binnen deze thema’s hebben uitgevoerd.

Meer weten over Wonen en Gebiedsgericht werken? Neem gerust contact op met Mia Dieters. Zij staat u graag te woord.

Project

Slim transformeren naar sociale huur

Onderzoek naar praktijkervaringen met transformatie van kantoren naar sociale huurwoningen.

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Rendabel transformeren naar sociale huur is mogelijk, met regisserend opdrachtgeverschap van de woningcorporatie"

Project

Investeringsruimte van woningcorporaties

Onderzoek naar de uitwerking van een rekenmodel.

Bekijk dit project
Project

Gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht

Evaluatie doelstellingen en implementatie werkwijze

Bekijk dit project
Project

Gebiedsgericht werken in Alphen aan den Rijn

Gebiedsgerichte werkwijze van fusiegemeente Alphen aan den Rijn na 2 jaar geëvalueerd.

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

Kracht van onderop is directe democratie die langszij de bestaande politiek kan gaan. Maar ook dan blijft publieke verantwoording van publieke middelen nodig. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat bewonersinitiatieven die de gemeente ondersteunt niet exclusief zijn voor een kleine groep. Controle houden op inclusiviteit blijft dan ook een belangrijke taak voor de gemeenteraad.

Project

Begeleiding integraal woonzorgtraject voor Heemskerk en Beverwijk

Woonzorg actieplan

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen?