Nieuwe domein overstijgende ontwikkelingen vergen een domein overstijgende invalshoek

Met de ambulantisering van de GGZ, van het beschermd wonen en van de forensische zorg worden meer en nieuwe kwetsbare groepen zichtbaar in de wijk. Denk aan GGZ cliënten, mensen met een licht verstandelijke beperking, verwarde personen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Deze gemêleerde groep kampt met problemen op zowel gezondheidsterrein (psychische problemen en/of verslavingen, gezondheidsklachten) als welzijnsgebied (ontbreken van sociale relaties) als financieel (schulden, geen werk of dagbesteding, geen woning).

Participatie en zelfredzaamheid
Ondersteuning van deze kwetsbare groepen in hun weg naar participatie en zelfredzaamheid in de wijk, vergt goede afstemming tussen zorg en welzijn, wonen, veiligheid en sociaal domein.

Dat is geen sinecure, alleen al door de enorme hoeveelheid betrokkenen, niet aansluitende wetgeving, verschillende financieringsstromen en uiteenlopende verantwoordelijkheden, zowel per domein, gemeentelijk en landelijk.

Veranderingen in rollen
De gemeente heeft als regisseur de taak alle partijen aan de slag te krijgen voor deze opgaven. Wij weten als geen ander hoe je deze integrale vraagstukken praktisch aanpakt en hoe je bijbehorend proces vorm geeft. Betrokkenheid en bereidheid tot verder kijken dan de institutionele belangen zijn de basis voor samenwerking en afspraken. We kennen de wereld van wonen, welzijn, zorg, veiligheid én die van gemeenten, doelgroepen en –ook landelijke – ketenpartners, instellingen en organisaties.

Project

Heeft uw gemeente al een persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag?

Bekijk dit project
Project

Zorg voor jongeren rond 18 jaar

Onderzoek naar overgang zorg van 18- naar 18+

Bekijk dit project
Project

Projectleider ‘mensen met verward gedrag’

Christel Scholten landelijk projectleider zes verdiepingsregio’s in het programma 'mensen met verward gedrag'.

Bekijk dit project
Project

Feit en fictie over personen met verward gedrag

Wie zijn de personen die verward gedrag vertonen? Welke aanpak is geëigend en welke stakeholders spelen daarbij een rol?

Bekijk dit project
Manja Abraham
Manja Abraham Senior onderzoeker

"Personen met verward gedrag, een heel diverse groep mensen die vraagt om een heel eigen aanpak en oplossing."

Project

Kenniskring huisvesting statushouders

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Opvallend is dat er in deze regio meerdere huisvestingsprojecten met behulp van het Gemeentelijk Versnellingsarrangement zijn gerealiseerd terwijl deze elders nauwelijks van de grond komen. Zandvoort en Bloemendaal hebben veel opgestoken van de eerste ervaringen in Haarlem."

Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Christel!
Zij vertelt je graag meer.

Christel Scholten Christel Scholten