Samen werken aan
een veilige samenleving

Onderzoek
Onderzoek is één van de belangrijkste pijlers van Openbare Orde en Veiligheid. Het gaat zo wel om beleidsonderzoek, behoefte-inventarisaties, effectstudies en wetevaluaties. Dat doen we op verschillende manieren. Van gericht onderzoek waarbinnen snel antwoord gevonden wordt op actuele beleidsvragen. Tot gedegen langlopend onderzoek dat voldoet aan de hoogste methodische vereisten van de wetenschap.

Lokaal advies
Wij adviseren gemeenten en politie op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid.

Denk hierbij aan onderwerpen en werkwijzen als integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving (onder andere BOA’s en cameratoezicht), veilig ondernemen en uitgaan, radicalisering, persoonsgerichte aanpak, huisvesting vluchtelingen en prostitutie. Bij alle onderwerpen staat integrale samenwerking tussen alle partners in de keten centraal.

Detachering
Steeds vaker worden wij gevraagd veiligheidspartners te ondersteunen door tijdelijke projectleiders en procesbegeleiders te leveren voor allerhande handhavings- en organisatievraagstukken of het uitvoeren van onderzoek.

Project

De lokale preventieve aanpak van radicalisering

Bekijk dit project
Project

Effectiviteit beleid risicojongeren Ede

Onderzoek naar beleid gemeente op groep risicojongeren

Bekijk dit project
Project

Aantal integriteitschendingen politieke ambtsdragers neemt toe

DSP voerde samen met I&O research de Monitor Veiligheid en Integriteit openbaar bestuur uit

Bekijk dit project
Project

Agressie en geweld richting ambtenaren gedaald

DSP voerde samen met I&O research de Monitor Veiligheid en Integriteit openbaar bestuur uit

Bekijk dit project
Project

Forensisch-medische expertise bij kindermishandeling

Quickscan naar vraag en aanbod

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Paul!
Hij vertelt je graag meer.

Paul van Egmond Paul van Egmond