De maatschappelijke betekenis van sport en cultuur

Sport en cultuur als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om sport en cultuur in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, preventie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en stadspromotie. De maatschappelijke bijdrage danken cultuur en sport echter aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met cultuur en sport als doel; het is leuk om te doen, geeft plezier en daagt je uit. Van daaruit kan worden gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij brede maatschappelijke doelen.

Beleid
Wij zijn kenners (en liefhebbers) van cultuur en sport en tegelijkertijd onafhankelijk en waar nodig kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus: visie- en beleidsontwikkeling, project- en programmaplannen, implementatie, onderzoek en evaluatie. We zijn betrokken bij landelijke beleidsontwikkelingen en vertalen die naar lokaal niveau.

Organisatieadvies
Wij adviseren over samenwerking en verandering, bedrijfsplannen en nieuwe concepten en zijn ervaren in de organisatie van bijeenkomsten en werksessies. We zetten ook projectleiders of kwartiermakers in om concrete voorzieningen of organisaties te ontwikkelen.

Project

Crossovers Cultuur

Nieuwe oplossingen voor complexe vraagstukken

Bekijk dit project
Project

De maatschappelijke spin-off van de EK Atletiek 2016

Athletics like never before

Bekijk dit project
Reactie van een leerkracht:

“De onderdelen waren leuk en leerzaam voor de kinderen. Leerzaam omdat zij de technieken goed uitgelegd kregen. Ja, de onderdelen waren zeker geschikt voor de kinderen."

Project

Evaluatie sport & gedrag training

Een evaluatie van de HALT/KNVB sport en gedrag training voor jeugdige voetballers die over de schreef zijn gegaan op het voetbalveld.

Bekijk dit project
Project

Cultuurhistorie in ruimtelijke ordening

Sinds 2012 is het verplicht om in gemeentelijke bestemmingsplannen aandacht te besteden aan cultuurhistorie. Hoe staat het daar mee?

Bekijk dit project
Project

Een gezonde leefstijl in het mbo – 2016

Monitor gezonde leefstijl 2015-2016

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Annelies (Cultuur) of Paul (Sport)!
Zij vertellen je graag meer.

Annelies van der Horst Annelies van der Horst
Senior adviseur/partner