De maatschappelijke betekenis van sport en cultuur

Sport en cultuur als doel
Meer en meer zoeken overheden naar mogelijkheden om sport en cultuur in te zetten voor doelen op gebieden als participatie, preventie, opvoeding, dagbesteding, zelfredzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en stadspromotie. De maatschappelijke bijdrage danken cultuur en sport echter aan hun intrinsieke waarde. Anders gezegd: het begint altijd met cultuur en sport als doel; het is leuk om te doen, geeft plezier en daagt je uit. Van daaruit kan worden gezocht naar mogelijkheden om aan te sluiten bij brede maatschappelijke doelen.

Beleid
Wij zijn kenners (en liefhebbers) van cultuur en sport en tegelijkertijd onafhankelijk en waar nodig kritisch. Onze focus ligt op strategie en implementatie in alle fasen van de beleidscyclus: visie- en beleidsontwikkeling, project- en programmaplannen, implementatie, onderzoek en evaluatie. We zijn betrokken bij landelijke beleidsontwikkelingen en vertalen die naar lokaal niveau.

Organisatieadvies
Wij adviseren over samenwerking en verandering, bedrijfsplannen en nieuwe concepten en zijn ervaren in de organisatie van bijeenkomsten en werksessies. We zetten ook projectleiders of kwartiermakers in om concrete voorzieningen of organisaties te ontwikkelen.

Project

De waarde van full contact vechtsporten voor jongeren

Waard om te vechten

Bekijk dit project
Project

Rapport Social Inclusion Games in Enschede

Sportevenement voor mensen in een kwetsbare situatie uit heel Europa

Bekijk dit project
Project

Meer halen uit inzet van sociale sportprofessionals

Ontwikkeling van een visie naar een nieuw raamwerk waarbinnen de buurtsportcoach lokaal zo optimaal mogelijk kan opereren

Bekijk dit project
Project

Onderzoeksjournalistiek in Nederland

Stand van zaken

Bekijk dit project
Project

Netwerkstrategie Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp

Analyse van de verschillende typen projecten en betrokkenen van Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp

Bekijk dit project
Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Annelies (Cultuur) of Paul (Sport)!
Zij vertellen je graag meer.

Annelies van der Horst Annelies van der Horst
Senior adviseur/partner