Samen bouwen aan een nieuw lokaal stelsel

De verhouding tussen burgers en overheid verandert. Gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties bouwen samen aan een nieuw systeem met ruimte voor innovatie. Vanuit een gedreven, creatieve en kritische houding helpen wij opdrachtgevers met deze nieuwe vraagstukken.

Zorg en ondersteuning
Gemeenten zijn met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en een betere aansluiting tussen formele en informele zorg. We helpen gemeenten met het opzetten en evalueren van pilots en cliëntervaringsonderzoek.

Veilig opgroeien en opvoeden
Voor de meeste jongeren verloopt het dagelijks leven soepel. Voor sommigen met vallen en opstaan. Wij weten hoe je problemen voorkomt en aanpakt. Of het nu gaat om de ontwikkeling van jeugdbeleid, het bedenken van een sluitende aanpak rond het voorkomen van kindermishandeling of het bieden van de juiste jeugdhulp. We kennen de wereld van de jongeren én die van gemeenten en instellingen.

Participatie en werk
De Participatiewet stimuleert mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Door de Participatiewet krijgen gemeenten te maken met nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld mensen die voorheen in de WSW of de Wajong zaten. Wij worden als onafhankelijk bureau regelmatig gevraagd om de ervaringen met de nieuwe wet in kaart te brengen.

Project

Een stevige kennisinfrastructuur in Noord-Holland

Samenwerking binnen het sociaal domein gericht op het verkennen, verzamelen, verdiepen, vernieuwen, verbreden en verspreiden van kennis

Bekijk dit project
Project

Wat betekent het nieuwe zorgstelsel voor patiënten?

Er zijn zoveel veranderingen in de zorg dat de gezondheidsfondsen ook niet precies meer weten wat nu de consequenties voor de eigen achterban zijn.

Bekijk dit project
Een gezondheidsfonds

“Zorgverzekeraars krijgen teveel macht; we hebben er nog maar vier in Nederland”

Project

Is het gezin geholpen?

Portretten van gezinsmanagers en multiprobleem-gezinnen in Tilburg.

Bekijk dit project
Evelien Vos
Evelien Vos

‘Hoewel de vrouwen zonder uitzondering blij zijn met de gezinsmanagers, worden ze tegelijkertijd moedeloos van het feit dat er hulpverleners over de vloer komen.’

Project

Denkkracht bundelen in transformatie jeugdhulp

Werkbijeenkomsten en denksessies over transformatieproces in de jeugdhulp in de regio Holland Rijnland.

Bekijk dit project
Project

Welzijn en zorg voor de kleine kernen

Vijf projecten over ondersteuning van informele zorg en welzijn in vijf kleine kernen in Noord-Holland.

Bekijk dit project
Mia Dieters
Mia Dieters Senior adviseur/partner

"Informele zorg komt vaak voort uit informele welzijnsinitiatieven van bewoners"

Alle projecten

Meer weten?

Bel of mail met Eric!
Hij vertelt je graag meer.

Eric Lagendijk Eric Lagendijk
Senior adviseur/associé