Wonen met zorg
Mensen willen graag in hun eigen wijk en woning (blijven) wonen, ook als ze hulp nodig hebben. Passende en betaalbare woonruimte is essentieel, maar niet voldoende. Het gaat ook om goede ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden. En om een wijk die open staat voor kwetsbare mensen. Die wisselwerking tussen wonen, zorg en leefbaarheid vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden tussen overheid, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en bewoners. Wij kennen deze partijen van oudsher goed en ondersteunen gemeenten graag met onze brede expertise en oplossingen.

Domeinoverstijgende blik
Onze expertise is waar wonen, sociaal domein en zorg bij elkaar komen. Onze kennis en ervaring passen we toe in onderzoek, advies, procesbegeleiding en kennisdeling. En dat doen we altijd met een domeinoverstijgende blik en samen met de belanghebbende partijen.
Dat is niet altijd de snelste, maar wel de duurzaamste weg.

Expertise DSP wonen met zorg
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten met:

Meer weten over het thema wonen met zorg of over projecten binnen dit domein?

Neem dan contact op met Mia Dieters, ze staat je graag te woord.

Project

Stadsdeal ouderenhuisvesting Haarlem

Gemeente, corporaties en zorgaanbieders in Haarlem werken samen aan de opgave van ouderenhuisvesting voor de komende 20 jaar

Bekijk dit project
Project

Toekomstbestendige woningvoorraad in krimpgebieden

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak

Bekijk dit project
Project

Fleur mag Fleur zijn

Portret van Fleur, 5 jaar. Zij is geboren met het Foxg1-syndroom en woont samen met vijf anderen op een woongroep voor personen met een zeer ernstige meervoudige handicap.

Bekijk dit project
Project

Uitstroom kwetsbare groepen naar een eigen plek

Evaluatie van de pilot uitstroom van kwetsbare groepen in Westfriesland

Bekijk dit project
Project

Thuis in de wijk, in de regio Amsterdam

Een goede plek in de wijk voor kwetsbare mensen met ggz-problematiek en dak- en thuislozen.

Bekijk dit project
Alle projecten