Reisverbod openbaar vervoer

Deze week start Willemijn met de evaluatie van het reisverbod in het openbaar vervoer. Een reisverbod kan worden opgelegd aan personen die ernstige overlast in het openbaar vervoer veroorzaken. Als er een reisverbod wordt opgelegd, maakt een BOA (bijzonder opsporingsambtenaar) of de politie proces-verbaal op en stuurt de zaak naar het ZSM (Zo Spoedig Mogelijk) parket van het OM ter verdere afdoening.

Werkwijze evaluatie reisverbod

Willemijn en collega’s evalueren het reisverbod door interviews af te nemen met sleutelfiguren van Nederlandse vervoersmaatschappijen, OM, ministerie van Infrastructuur en Milieu, ministerie van Veiligheid en Justitie en enkele concessieverleners.
Daarnaast brengen ze de uitvoeringspraktijken van de verschillende vervoerders in kaart aan de hand van schriftelijke documentatie van de door hen hanteerde werkwijze. Ook benaderen ze BOA’s om van hen te horen hoe zij het reisverbod ervaren en duiken ze in registratiecijfers van uitgereikte en overtreden verboden.
Naast de evaluatie van de uitvoering van het reisverbod, doet DSP aanbevelingen voor verbeteringen en gaat ze specifiek in op eventuele uniforme toepassing van het reisverbod.

Meer weten over de evaluatie van het reisverbod?

Neem dan contact op met Manja Abraham. Zij vertelt u er graag meer over.

Manja Abraham Manja Abraham