12% van de letsels die behandeld worden op de Spoedeisende Hulp is het gevolg van geweld onder invloed van alcohol. En 50% van het geweld onder invloed leidt tot zwaar lichamelijk letsel. Om die reden worden geweldplegers voortaan door de politie standaard gecontroleerd bij het vermoeden van gebruik van alcohol en drugs. Hebben ze gebruikt, dan riskeren zij een fors zwaardere straf volgens de Wet middelenonderzoek bij geweldplegers.

Wet middelenonderzoek bij geweldplegers

De Wet middelenonderzoek bij geweldplegers is op 1 januari 2017 al in werking getreden, maar werd in het eerste half jaar alleen op kleine schaal en alleen bij alcoholverdenking beproefd in Eindhoven, Alkmaar, Putten, Ermelo en Harderwijk. DSP-groep deed in opdracht van het WODC onderzoek naar de ervaringen in die vijf gemeenten en adviseerde op basis daarvan voor de Landelijke uitrol die op 1 juli 2017 van start gaat.

 http://www.nu.nl/politiek/4806273/geweld-invloed-van-alcohol-of-drugs-voortaan-zwaarder-bestraft.html

Informatie

Wil je meer weten over over dit onderwerp? Neem gerust contact op!