Wilt u zicht op de omvang en aard van de zorgbehoefte in uw  gemeente, nu en in de toekomst? Weet u hoe vaak dementie, licht verstandelijke beperking of angststoornissen voorkomen in een bepaalde buurt of wijk? De nieuwe online applicatie van de WoonZorgwijzer, ontwikkeld door RIGO en Stichting In Fact brengt dit tot op buurtniveau (en zelfs lager dan dat) in kaart. DSP-groep en RIGO werken nauw samen om gemeenten en de lokale partners op weg te helpen met het gebruik van de WoonZorgwijzer.

Langer thuis wonen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De informatie uit de WoonZorgwijzer ondersteunt lokale en regionale beleidsvorming omtrent langer zelfstandig thuis wonen, beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  Deze informatie is bijvoorbeeld relevant voor een sluitende aanpak en voor het organiseren van een passend voorzieningenaanbod in de wijk. De presentatie in kaartlagen maakt de WoonZorgwijzer uitermate geschikt het gesprek met samenwerkingspartners zoals zorgaanbieders en woningcorporaties te faciliteren.

RIGO verzorgt daarbij de inhoudelijke en onderzoeksmatige ondersteuning aan gemeenten. Wij bieden procesbegeleiding en ondersteunen bij de beleidsontwikkeling. Daarbij kunnen we putten uit onze brede ervaring met kwetsbare groepen in de samenleving en met de transformatie in het sociaal domein.

Online applicatie voor uw gemeente of regio

De WoonZorgwijzer kan voor alle gemeenten tot op een laag geografisch schaalniveau in beeld brengen hoeveel personen met bepaalde aandoeningen en problematiek te maken hebben. Daarbij is een gedetailleerde uitsplitsing in zorggroepen mogelijk. Bovendien kunnen lokale data aan worden toegevoegd als kaartlaag om het beeld van de lokale situatie nog scherper te krijgen.

In provincie Zuid-Holland zijn meerdere, succesvolle pilots met de WoonZorgwijzer uitgevoerd.

Meer weten?

Neem een kijkje op www.woonzorgwijzer.info of bekijk de flyer.

Lees ook ‘WoonZorgwijzer NH van start’.

WoonzorgWijzer

Meer weten over de WoonZorgwijzer?

Neem dan vrijblijvend contact op met Mia Dieters, zij vertelt u er graag meer over.