‘Drugsproblematiek onbeheersbaar’. Onder die kop werd op 13 september in Nieuwsuur de drugsproblematiek in Nederland besproken. Wij schetsen dit complexe probleem en brengen in beeld hoe dit veelkoppig monster de afgelopen 25 jaar is aangepakt en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

Kortgeleden verscheen het boek ‘Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit’. Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering. Dit overzichtswerk is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit. De uitkomsten geven meer inzicht in de uitvoering en de effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit.

Nederland is voor de internationaal georganiseerde drugscriminaliteit een belangrijk productieland voor cannabis en synthetische drugs, en een belangrijk doorvoerland voor cocaïne. Drugsproductie en -handel hebben om meerdere redenen ingrijpende gevolgen voor de samenleving. De aanpak van drugscriminaliteit vraagt daarmee om blijvende prioriteit.

De studie brengt in kaart welke beleidskeuzes er op landelijk niveau op dit terrein zijn gemaakt, hoe de uitvoering en inhoud van de aanpak eruitzagen, en wat er op basis van bestaand onderzoek bekend is over de effectiviteit van de aanpak.

De auteurs Manja Abraham, Bram van Dijk en Daniel Hofstra zijn als onderzoekers verbonden aan onderzoek- en adviesbureau DSP-groep. Prof. dr. Toine Spapens is hoogleraar criminologie aan Tilburg University.  Zij schreven het boek in opdracht van het WODC.

Meer informatie over het onderzoek

Of download het rapport hieronder.

Meer weten?

Wilt u meer weten over drugscriminaliteit in Nederland? Neem contact op met Manja Abraham.