Onafhankelijk onderzoek, advies en management voor de overheid

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid (ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 32 medewerkers en een groot aantal freelancers, die elk hun specifieke vaardigheden combineren met inhoudelijke deskundigheid op één of meer terreinen. We zijn inhoudelijk goed op de hoogte van ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen en we weten wat er moet gebeuren om beleid te implementeren en resultaten te bereiken.

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of (tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren. Daarbij maken we natuurlijk gebruik van ervaringen die elders zijn opgedaan, maar we zorgen er steeds voor dat onze opdrachtgever hiermee uit de voeten kan.

Privacyverklaring DSP-groep

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met DSP-groep, gevestigd aan de Van Diemenstraat 410, 1013 CR, Amsterdam.
Merlijn Landré is de aangewezen contactpersoon voor privacyzaken van DSP-groep B.V. Hij is te bereiken via privacy@dsp-groep.nl

Meer weten?

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Stuur ons een bericht