2244 resultaten

15-06-2021    Mensje van Puffelen

Verkenning rechtsextremisme in Nederland

Dealen met drugs – Een verkennend fenomeenonderzoek naar jongeren in de drugscriminaliteit in Noord-Holland
15-05-2021    Arjun Swami-Persaud

Dealen met drugs – Een verkennend fenomeenonderzoek naar jongeren in de drugscriminaliteit in Noord-Holland

Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten
31-01-2021    Babette Beertema, Lotte Hogeboom, Mia Dieters

Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Yan Crabbendam

Factsheet Logeerzorg voor ouderen – Opbrengsten onderzoek naar meerwaarde logeerzorg

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse
03-03-2021    Lotte Hogeboom, Tjisse Bosch, Yan Crabbendam

Logeerzorg voor ouderen gewaardeerd – Een maatschappelijke kostenbatenanalyse

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport
03-03-2021    Babette Beertema, Lotte Hogeboom

Opbrengsten van drie pilots structurele logeerzorg voor ouderen – Eindrapport

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP
10-02-2021    Andrew B. Wootton, Paul van Soomeren, Prof. Caroline L. Davey

Cutting Crime Impact: Review State of the Art: CP-UDP

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s
15-09-2020    Mia Dieters, Yan Crabbendam

Nieuwe opgave, nieuwe aanpak – Onderzoek naar de onderbouwing van interventies voor de transformatie van de particuliere woningvoorraad in krimpregio’s

Ondermijning in de Gelderse sport – Verkennend onderzoek als opstap naar een provinciale aanpak
8-12-2020    Nynke Piepers, Paul Duijvestein

Ondermijning in de Gelderse sport – Verkennend onderzoek als opstap naar een provinciale aanpak