2228 resultaten

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met politie
15-10-2020    Manja Abraham, Paul van Soomeren

Buitengewoon veilig – Onderzoek naar taken en arbeidsomstandigheden van boa’s en de samenwerking met politie

Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld
01-02-2020    Nynke Piepers, Wendy Buysse

Evaluatie pilot geïntegreerde aanpak huiselijk geweld

Poppodia in tijden van COVID-19
30-7-2020    Annelies van der Horst, Ronald Nijboer, Yan Crabbendam

Poppodia in tijden van COVID-19

Evaluatie College rechtelijk deskundigen
19-05-2020    Manja Abraham, Nynke Piepers, Oberon Nauta

Evaluatie College rechtelijk deskundigen

Een waardig leven – Verkennend onderzoek naar de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland in het licht van het VN-verdrag handicap
24-7-2020    Lotte Hogeboom, Wendy Buysse, Yan Crabbendam

Een waardig leven – Verkennend onderzoek naar de situatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking in Nederland in het licht van het VN-verdrag handicap

Q-teams – De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging?
24-7-2020    Aniek Verwest, Arjun Swami-Persaud, Paul van Egmond

Q-teams – De politie onderweg naar toekomstbestendige opsporing en vervolging?

Vraag en aanbod JeugdzorgPlus – Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling in jeugdregio’s
8-6-2020    Daniel Hofstra, Marieke de Groot, Nina Faulstich, Noortje Dickhoff, Wendy Buysse

Vraag en aanbod JeugdzorgPlus – Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling in jeugdregio’s

Sportakkoord Drechterland Beweegt!
29-5-2020    Ronald Nijboer

Sportakkoord Drechterland Beweegt!

Feiten op een rij: een tussenstand – Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen
15-04-2020    Bram van Dijk, Daniel Hofstra, Manja Abraham

Feiten op een rij: een tussenstand – Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen