Nederland is in de internationale georganiseerde drugscriminaliteit zowel een belangrijk doorvoerland (onder meer voor cocaïne) als een belangrijk productieland (voor cannabis en synthetische drugs).

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

DSP-groep doet samen met expert prof. dr. Toine Spapens onderzoek naar de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1995-2020. Het onderzoek heeft tot doel meer kennis van de uitvoering en de effecten van de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te krijgen. Opdrachtgever is het WODC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In het onderzoek gaan we in op:

  • de gemaakte beleidskeuzes en onderbouwing daarvan;
  • de uitvoering en inhoud van deze aanpak; en
  • de effectiviteit van de aanpak – op basis van reeds bestaande studies.

Drugsproductie en -handel gaan gepaard met ernstige gevolgen voor de samenleving: naast gezondheidsschade als gevolg van drugsgebruik gaat het onder meer om criminele geldstromen die verweven raken met de reguliere economie, de aanwas van nieuwe daders, facilitators en omstanders die vanwege financieel profijt of andere mechanismen direct of indirect bij criminele activiteiten betrokken raken, moorden en ander geweld als gevolg van conflicten tussen criminele groepen, en dumping van afval van drugsproductie.

Het is een boeiende opdracht waarbij we een systematische analyse doen van beleidsstukken, rapportages en evaluaties. En vooral veel interviews houden met professionals, experts en oudgedienden.
Tegelijkertijd is het een uitdagende opdracht om te blijven focussen op de hoofdlijnen, juist omdat er zoveel interessante ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 25 jaar. Het onderzoek wordt naar verwachting voorjaar 2021 afgerond.

Meer informatie over dit project?

Neem gerust contact op met Manja Abraham, Bram van Dijk of Daniel Hofstra. Ze staan je graag te woord.