Wallengebied Amsterdam

Het Wallengebied in Amsterdam is een toeristische hotspot waar tevens gewerkt en gewoond wordt. In 2018 deelden de bewoners van het Wallengebied hun leefomgeving met naar schatting 900.000 bezoekers per week. Deze hoeveelheid bezoekers heeft (vanzelfsprekend) gevolgen voor de leefbaarheid en de woonfunctie van het gebied. De gemeente Amsterdam kondigde daarom in 2018 een pakket aan maatregelen aan – onder de noemer Aanpak Binnenstad – om de leefbaarheid te verbeteren in het Wallengebied. De gemeente heeft DSP-groep gevraagd om in het kader van deze maatregelen een overzicht te ontwikkelen van knelpunten en kansen in de openbare ruimte om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Doel: op korte termijn de druk verlichten op de openbare ruimte.

Een andere kijk op het Wallengebied

Het Wallengebied vertoont overeenkomsten met een pretpark of evenemententerrein, in de zin dat er veel mensen van buitenaf naar het gebied toe komen voor haar bezienswaardigheden en activiteiten. Hoewel in het Wallengebied de woonfunctie voorop staat, is het zinvol om wat betreft de organisatie achter het gebied naar pretparken en evenementen te kijken. Zo kwamen we in het Wallengebied tot een belangrijk onderscheid tussen zogenaamde rand- en kerngebieden. In het kerngebied is de druk op de openbare ruimte dusdanig hoog dat de doorstroming centraal staat. Ruimte voor voorzieningen en obstakels is hier niet gewenst. De randgebieden hebben deze ruimte nog wel en kunnen als een soort bufferruimte dienen voor het kerngebied. Bijvoorbeeld met faciliteiten voor fietsparkeren, taxi’s en een vorm van toegangscontrole.

Concrete maatregelen

Het toepassen van de ‘evenementen-blik’ op het Wallengebied heeft geleidt tot concrete overzichten van knelpunten en tientallen maatregelen op korte en (middel)lange termijn. Deze overzichten zijn gevisualiseerd in GIS-kaarten, zodat gemeente en partners snel een gemeenschappelijk beeld kunnen vormen tijdens de uitvoering van maatregelen.

Wallengebied Amsterdam

Rembrandtplein, Leidseplein, Wallengebied

Het expertteam van DSP-groep op het gebied van Veilig Uitgaan hielp de gemeente Amsterdam eerder met vergelijkbare analyses van het Rembrandtplein en het Leidseplein. Wilt u meer weten over de aanpak en werkwijze van ons expertteam? Neemt u dan contact op met Randy Bloeme.

Meer weten over de analyse van het Wallengebied in Amsterdam?

Bel of mail met Randy! Hij vertelt je graag meer.