DSP-groep is door het ministerie van VWS gevraagd een vernieuwende aanpak te ontwikkelen om arbocuratieve samenwerking voor mensen met psychische klachten (in een regio of op kleine schaal) te verbeteren. Arbocuratieve samenwerking is de samenwerking tussen bedrijfsartsen en eerstelijnszorgverleners.

Keten van betrokken zorgverleners

Mensen die door psychische klachten ziek thuis komen zitten, moeten zorg krijgen die goed geregeld is en goed op elkaar is afgestemd. Veelal krijgen zij te maken met een groot aantal betrokken zorgverleners, die een keten om de patiënt heen vormen.
In deze keten is het doel van de ‘curatieve’ hulpverlener om de patiënt te behandelen, terwijl de bedrijfsarts als doel heeft de patiënt (zo snel mogelijk) aan het werk te krijgen. Bovendien heeft de patiënt ook te maken met contact en wensen van de werkgever zelf.

Onvoldoende samenwerking

Het is voor de zieke werknemer belangrijk dat alle geneeskundige professionals die betrokken zijn bij de zorg en behandeling voor mensen met psychische stoornissen elkaar beter weten te vinden en meer met elkaar samenwerken. Dit lijkt nu onvoldoende te gebeuren, bijvoorbeeld door gebrek aan communicatie,  misverstanden of omdat belangen niet goed op elkaar aansluiten. De werknemer kan hier de dupe van worden
Bovendien loopt de samenwerking tussen bedrijfsartsen/verzekeringsartsen en curatieve medici – zoals huisartsen, psychologen en medisch specialisten – van nature moeizaam.

Vernieuwende aanpak

DSP-groep is door VWS gevraagd een vernieuwende aanpak om arbocuratieve samenwerking voor mensen met psychische klachten (in een regio of op kleine schaal) te verbeteren. De aanpak:

  • stelt de patiënt centraal als eigenaar van het herstelproces
  • leidt tot concrete samenwerkingsafspraken/werkwijzen die ook na het aflopen van het traject voortduren
  • de aanpak is zodanig dat het (bij succes op kleine schaal) zorgprofessionals inspireert en uitnodigt om dit ook op grotere schaal door te voeren

Meer informatie?

Wil je meer weten over het project arbocuratieve samenwerking? Neem dan contact op met Lotte Hogeboom. Ze vertelt je er graag meer over.