De positie van cultuureducatie moet in veel gemeenten en op veel scholen bevochten worden, terwijl tegelijkertijd duidelijk is dat cultuureducatie een zeer wezenlijke bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.

Het besef ontstaat steeds meer dat cultuureducatie ingebed moet worden in het gehele curriculum van scholen om haar grootste effectiviteit te behalen.

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie

De gemeente Amsterdam heeft een belangrijke stap gezet met het ontwikkelen van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie voor basisscholen (vanaf 2013). Scholen kunnen gebruik maken van gratis muzieklessen, gratis vervoer naar culturele instellingen, gratis coaching door onder meer Het Concertgebouw en ondersteuning bij het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen.

Cultuureducatie moet structureel worden

Doel is dat cultuureducatie een structurele plek krijgt op alle basisscholen in Amsterdam: ten minste twee uur per week cultuuronderwijs in twee disciplines van groep 1 tot en met 8. Aan het Basispakket ligt een convenant ten grondslag met een looptijd van 10 jaar, dat door de meeste schoolbesturen in Amsterdam is ondertekend. Nu vraagt de gemeente Amsterdam aan DSP om te onderzoeken wat de resultaten zijn geweest van de eerste periode van het Basispakket en wat de effecten van de invoering zijn op het gehele stelsel van cultuureducatie in Amsterdam.

Advies toekomst

Ook wil de gemeente een advies voor de tweede periode: hoe kan de integratie van cultuureducatie op scholen verder verbeteren en hoe kan de omslag van aanbod- naar vraaggerichte cultuureducatie nog dichterbij komen?

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Annelies van der Horst. Zij vertelt u er graag meer over.