Tussen 6 en 10 juli 2016 hebben in Amsterdam de Europese Kampioenschappen Atletiek plaatsgevonden. Dit topsportevenement is zeer succesvol verlopen. Dit komt mede door de toegankelijkheid van het evenement, de integratie van de paralympische onderdelen en de prestaties van Nederlandse atleten.

De wedstrijden zijn goed bezocht (ruim 126.000 toegangskaarten verkocht) en de stad Amsterdam heeft in de media en op internet veel exposure gehad. Stichting EK Atletiek 2016 wilde bovendien een bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van Nederland door bewegen en sporten te stimuleren.

Inzet op sportparticipatie

Met acht verschillende projecten is hoog ingezet op het verhogen van de sportparticipatie. Met de side-events rond de EK zijn veel kinderen en jongeren bereikt. Zo hebben aan kennismakingslessen via de scholen maar liefst 56.750 kinderen uit Amsterdam meegedaan en nog eens 17.896 kinderen in de rest van het land. Verder hebben 12.279 lopers meegedaan aan de Brooks 10K Champions Run dwars door de binnenstad van Amsterdam.

Spin-off sportstimuleringsprogramma

DSP-groep concludeert dat 13 van de 21 doelstellingen zijn behaald. Van 5 doelstellingen kon niet met zekerheid gezegd worden of deze wel of niet behaald zijn. Slechts 3 doelstellingen zijn niet behaald. Betrokkenen zijn positief over de samenwerking tussen gemeente Amsterdam, Atletiekunie en stichting EK Atletiek, die al jaren voor het evenement is gestart. Zowel de gemeente Amsterdam als de Atletiekunie hebben aangegeven een vervolg te willen geven aan de side-events, ook na de EK.

Reactie van een leerkracht:

“De onderdelen waren leuk en leerzaam voor de kinderen. Leerzaam omdat zij de technieken goed uitgelegd kregen. Ja, de onderdelen waren zeker geschikt voor de kinderen."

Evaluatie en monitoring

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door DSP-groep in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoeksvraag die bij de evaluatie centraal stond, luidde:

Wat is de maatschappelijke impact van de EK Atletiek Amsterdam 2016 en welke factoren hebben daaraan een bijdrage geleverd?

Allereerst heeft DSP-groep met alle betrokken partijen de doelstellingen van het sportstimuleringsprogramma scherper geformuleerd. Vervolgens werden de bijbehorende indicatoren bepaald en werd vastgesteld welke (kwantitatieve èn kwalitatieve) data  geregistreerd of verzameld moesten worden om bij de evaluatie vast te kunnen stellen of doelen al dan niet behaald waren.

Bovendien hebben de onderzoekers van DSP-groep zowel voor als  het evenement interviews met stakeholders gehouden. De Hogeschool van Amsterdam voerde intussen enquêtes uit en hield gesprekken met leerkrachten. Al deze informatie bij elkaar heeft een goede basis geleverd om de conclusie te kunnen trekken dat over het algemeen de side-events voor scholieren met succes zijn uitgevoerd. Wat minder goed verlopen is de organisatie van diverse runs die rond de EK door commerciële partijen werden georganiseerd.

Meer weten?

Neem dan contact op met Martin van der Gugten. Hij vertelt u er graag meer over.