Delen is helen

In lijn met de sluitende aanpak mensen met verward gedrag wil de regio Noord Veluwe de inzet van ervaringsdeskundigheid verder versterken binnen de reguliere zorg en ondersteuning.
Noord Veluwe verzocht DSP-groep hier een quickscan naar uit te voeren.

We gingen in gesprek met ervaringsdeskundigen (zowel betaald als op vrijwillige basis) én met professionals die met hen samenwerken. Op basis daarvan is een notitie met praktische handvatten gemaakt om ervaringsdeskundigheid optimaal in te zetten en zo veel mogelijk een structurele plek te geven in de regio Noord Veluwe. Belangrijke bevindingen zijn: 

  • Gemeenten, practice what you preach! Neem ook zelf ervaringsdeskundigen aan en kijk niet alleen naar de inzet van ervaringsdeskundigen in de hulpverlening aan mensen met psychische problemen. Volgens ervaringsdeskundigen zijn Werk en Inkomen of Wmo-loketten goede plekken; 
  • Psychische problemen zijn vaak omgeven met schaamte en taboes, en dit geldt zeker ook op de Veluwe volgens ervaringsdeskundigen. Ook professionals in de zorg staan niet altijd positief tegenover de inzet van ervaringsdeskundigen bij psychische klachten. Daar is nog veel te doen aan voorlichting volgens ervaringsdeskundigen. Centrale boodschap daarvan moet zijn: Delen is helen!  
  • Beleidsmakers: betrek ervaringsdeskundigen eerder in het proces van beleidsvorming. Al bij het maken van beleid, bijvoorbeeld bij beleidsplannen rondom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (BWMO). Noord Veluwe wordt hier als goed voorbeeld genoemd.  

 Subsidievouchers voor gemeenten 

Werkt u aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? De regio Noord Veluwe schakelde met behulp van een subsidievoucher de experts van DSP-groep in. Gemeenten kunnen deze subsidievouchers aanvragen in het kader van de Vliegende Brigade+ van ZonMw.

Meer weten?

Meer informatie over dit onderzoek kunt u krijgen via Christel Scholten.