Per 15 maart is Amber van Berkel gestart bij de gemeente Eindhoven als kartrekker voor één van de ontwikkellijnen van het Deltaplan Jeugd. De ontwikkellijn waar Amber kartrekker van is, gaat over de extra inzet van de specialistische jeugdhulp naar meer kleinschalig en zo thuis mogelijk.

Deltaplan Jeugd Eindhoven

In gemeente Eindhoven zijn ze, vooruitlopend op de Landelijke Hervormingsagenda Jeugd, aan de slag gegaan met het opstellen van een lokaal verbeterplan dat vanaf dit jaar (2022) uitgevoerd wordt. Dit Deltaplan Jeugd bouwt onder meer voort op eerdere proeftuinen en transformatieprojecten die al langer lopen in Eindhoven of in de regio. De gemeente Eindhoven is er in geslaagd om de tekorten deels terug te dringen en er is nu ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van dit Deltaplan.

Extra inzet transformatie

Eén van de thema’s van het Deltaplan is ‘extra inzet transformatie’. Deze ontwikkellijn bevat onder andere de thema’s: inzetten op ondersteuning van pleegouders en gezinshuisouders, investeren in kleinschalige verblijfslocaties voor kinderen en ook het voorkomen van uithuisplaatsingen door verblijfsvoorkomende initiatieven (op het snijvlak van verschillende sectoren) verder te stimuleren.

Rol van kartrekker

Amber is als kartrekker aangesteld om de ambitieuze doelstellingen van de gemeente Eindhoven samen met de verschillende samenwerkingspartners in het veld te realiseren. Dit zijn regionale partners, beleidsmedewerkers van de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, de zorgaanbieders en uiteraard ook met de professionals en gezinnen. Dit doet zij samen met DSP-collega Maud Pluijm.

Meer weten over deze detachering van Amber?

Neem dan contact op met haar. Ze vertelt je er graag meer over.