De tien gemeenten in de regio Haaglanden en drie GI’s (JB-West, William Schrikker en Het Legers des Heils) zijn gestart met een nieuwe werkwijze met als doel een betere samenwerking tussen de gemeentelijke jeugdhulp en instellingen voor jeugdhulp.

Inzet Leonie Terlouw

DSP-collega Leonie Terlouw gaat vanaf begin januari 2018 aan de slag om deze nieuwe werkwijze te implementeren. Voor drie dagen in de week zet zij zich dan in als programmasecretaris voor de uitvoering van de visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’. Door deze visie optimaliseert de samenwerking tussen gezinsvoogden, jeugdreclasseringsconsulenten en professionals van de GI’s aan de ene kant en de professionals van de gemeentelijke lokale teams aan de andere kant, waardoor kinderen en gezinnen continu in beeld blijven bij de lokale teams.

Belang goede samenwerking

Als de veiligheid van opgroeiende kinderen in het geding is, is het namelijk van groot belang dat lokale teams en GI’s goed en nauw samenwerken. Op zulke kwetsbare momenten moet de juiste specialistische hulp wordt ingezet om de kinderen en gezinnen goed te helpen en om te voorkomen dat de gezinnen en kinderen buiten beeld raken. Dat maakt het uitvoeren van dit programma een ontzettend relevante, interessante en uitdagende klus.

Programmasecetaris legt verbinding

Als programmasecretaris is Leonie van belangrijke waarde om een sterke verbinding te leggen tussen inhoud en uitvoering. Met haar pro-actieve houding zorgt ze ervoor dat ze snel dingen oppakt en snel haar weg vindt in een nieuwe omgeving. Haar kritische blik komt van pas bij het gericht blijven op de zaken die werkelijk van belang zijn en die bij dragen aan het uiteindelijke doel.

Wilt u meer weten over Leonie's detachering?

Neem dan vrijblijvend contact op met Leonie Terlouw. Zij vertelt u er graag meer over.

Leonie Terlouw Leonie Terlouw