De regio Haaglanden wil kinderen in kwetsbare posities veilig laten opgroeien. Een belangrijke taak, waarbij we altijd op zoek zijn naar hoe de kwaliteit verhoogd kan worden. In het programma ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien!’ slaan de gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) in regio Haaglanden om die reden de handen ineen om  de samenwerking tussen de lokale teams en de GI’s te verbeteren.

De tien gemeenten in de regio Haaglanden en drie GI’s (JB-West, William Schrikker en Het Leger des Heils) ontwikkelen in dit programma een nieuwe werkwijze, die de transformatiedoelen (o.a. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) op de werkvloer uitvoerbaar maken. De nieuwe werkwijze is erop gericht om te komen tot een nauwere samenwerking tussen lokale teams en GI’s, zodat betere hulp geboden kan worden aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Inzet Leonie Terlouw

DSP-collega Leonie Terlouw ging vanaf begin januari 2018 aan de slag om deze nieuwe werkwijze met gemeenten en GI’s te ontwikkelen en te implementeren. Voor drie dagen in de week zet zij zich in als programmasecretaris voor de uitvoering van de visie ‘Beter samenspel voor veilig opgroeien’.

Programmasecretaris legt verbinding

Als programmasecretaris heeft Leonie een verbindende functie in het samenbrengen van partijen, het verzamelen van informatie en het delen van kennis. Zij organiseert, ondersteunt en faciliteert het programma en slaat daarbij voortdurend de brug tussen inhoud en uitvoering. Ze schakelt op veel verschillende niveaus om het programma zo goed mogelijk te faciliteren en in te bedden.
Leonie wordt enthousiast van de relevantie van het programma en krijgt veel energie van het werken in een dynamische, uitdagende omgeving. Met haar organiserende kwaliteiten, scherp analytisch vermogen en verbindende houding, is zij hier op haar plek.

Wilt u meer weten over Leonie's detachering?

Neem dan vrijblijvend contact op met Leonie Terlouw. Zij vertelt u er graag meer over.