Aanpak schoolveiligheidsproblematiek

Schoolveiligheidsproblematiek staat niet op zichzelf. Schoolincidenten komen voort uit wat er op straat, thuis of in de online leefwereld van de jongeren speelt. Voor een effectieve (preventieve) aanpak van dit vraagstuk is een samenwerking tussen scholen en de jeugd- en veiligheidspartners essentieel. De gemeente Amsterdam heeft besloten scholen extra te ondersteunen bij de toegenomen schoolveiligheidsproblematiek. Uitgangspunt is scholen stevig positioneren in het lokale jeugd- en veiligheidsdomein.

Coördinatie Schoolveiligheid

Sinds maart 2022 is Nina gedetacheerd aan de gemeente Amsterdam (cluster Jeugd&Veiligheid) als coördinator Schoolveiligheid. Nina houdt zich bezig met het opzetten van een lokale samenwerkingsstructuur in alle stadsdelen. Samen met de teams J&V bouwt Nina aan een structurele en stevige verbinding tussen onderwijs-, jeugd- en veiligheidsprofessionals. De op te richten netwerkstructuur biedt de gelegenheid om concrete en haalbare werkafspraken te maken, vragen over complexe casuïstiek te delen, actuele thema’s te bespreken en ideeën uit te wisselen over hoe te handelen bij schoolincidenten of hoe deze juist preventief voor te zijn.

Uitvoerende en aanjagende rol

Nina heeft een belangrijke uitvoerende en aanjagende rol in de stadsdelen om scholen te verbinden aan de jeugd- en veiligheidspartners. Dat betekent dat Nina (waar nodig) rechtstreeks contact legt tussen scholen en jeugd- en veiligheidspartners. Naast samenwerking met lokale netwerkpartners heeft Nina directe samenwerking met o.a. het Operationeel Team Schoolveiligheid (OTSV) van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), afdeling Onderwijs van de gemeente, de verbindingsfunctionaris onderwijs in het stadsdeel en het Samenwerkingsverband VO.

Meer weten over schoolveiligheid?

Neem dan contact op met Aniek Verwest. Ze vertelt je er graag meer over.