Amsterdam is een alom erkende sportstad die uitnodigt tot (sportief) bewegen door een beweegvriendelijke en -stimulerende inrichting van de openbare ruimte, een duurzame en toegankelijke sportinfrastructuur en een rijk en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor alle Amsterdammers. Deze ambitie vormt de kern van de nieuwe Sportvisie Amsterdam 2025, getiteld ‘De Sportieve Stad’.

De sportvisie schetst de kracht van sport voor de stad en de manier waarop Amsterdam van deze kracht gebruik wil maken, met een aantal nieuwe accenten. De strategie van ‘De Sportieve Stad’ is primair gericht op het versterken van de Amsterdamse sportinfrastructuur: het geheel van sportieve ruimte en aanbieders. Want hoe sterker de basis, hoe meer Amsterdammers kunnen sporten; in welke vorm en op welk niveau dan ook.

Versterking van de hardware én software van de Amsterdamse sportinfrastructuur

Om een sterke en solide sportinfrastructuur te realiseren werkt gemeente Amsterdam langs twee samenhangende pijlers: sportieve ruimte en sportaanbieders. Sportieve ruimte richt zich op de hardware van de sport. Het gaat hier om het creëren van een toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam aanbod van sporthallen, sportparken, zwembaden en de inrichting van de sportieve en beweegvriendelijke openbare ruimte in de groeiende metropool. De onderbouwing en uitwerking van de hardware van de Amsterdamse sportinfrastructuur is te vinden in het Sportaccommodatieplan 2015-2022.

DSP is gevraagd om te ondersteunen bij de nadere invulling van de pijler Sportaanbieders, oftewel de software van de Amsterdamse sport. Centrale uitdaging op dit vlak is om de diverse partijen die sport en bewegen mogelijk en toegankelijk maken voor uiteenlopende groepen Amsterdammers, optimaal in stelling te brengen. Dit met als doel om de sportaccommodaties en beschikbare sportieve ruimte zo goed mogelijk te benutten en de sport- en beweegparticipatie te verhogen.

Van oudsher kent Amsterdam een rijk en divers palet aan maatschappelijk actieve sportaanbieders, die allerlei soorten competities, trainingen, cursussen en andere activiteiten aanbieden en organiseren. Naast de (traditionele) sportverenigingen verzorgen ook commerciële sportondernemers, welzijn-, zorg- en wijkorganisaties in toenemende mate sport- en beweegactiviteiten. De vraag die in het sportaanbiedersplan centraal staat is hoe de gemeente Amsterdam hier de komende jaren mee omgaat. Hoe optimaal gebruik te maken van de diversiteit, innovatie en uitvoeringskracht van al die sportaanbieders? Hoe kan en wil de gemeente Amsterdam dit verder stimuleren en welke accenten legt zij daarbij?

Meer weten over dit project of over andere sportprojecten?

Neem dan contact op met Paul Duijvestijn. Hij vertelt u er graag meer over!