Ervaringsdeskundigen kunnen een brug slaan tussen de leefwereld van de cliënt en de ondersteuning die hij of zij ontvangt. Mensen die bijvoorbeeld een psychiatrisch verleden hebben en een herstelproces hebben doorlopen, kunnen door hun persoonlijke ervaring mensen die aan het begin van hun herstelproces staan goed begeleiden. Ervaringsdeskundigen worden dan ook steeds meer ingezet in het sociaal domein.

Versterking wijkteams door ervaringsdeskundigen Beverwijk en Heemskerk

In hoeverre hebben mensen met verward gedrag behoefte aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen? Die vraag willen gemeenten Beverwijk en Heemskerk beantwoord zien met een verkennend onderzoek door DSP-groep. Hierbij gaat het om passende vormen van ondersteuning van cliënten bij hun hulpvraag en (maatschappelijk) herstel. En ook: in hoeverre kunnen ervaringsdeskundigen de professionals in de wijkteams versterken?

DSP-groep onderzoekt het huidige aanbod en de behoefte aan ervaringsdeskundigheid in Beverwijk en Heemskerk. We interviewen naast professionals van wijkteams, welzijnsorganisaties en ggz-instellingen, ook ervaringsdeskundigen en cliënten. De uitkomsten geven Beverwijk en Heemskerk handvatten om ervaringsdeskundigheid een stevigere plek te geven in de ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Subsidievouchers voor gemeenten bij aanpak mensen met verward gedrag

Werkt u aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Beverwijk en Heemskerk schakelden met behulp van een subsidievoucher de experts van DSP-groep in. Gemeenten kunnen deze subsidievouchers aanvragen in het kader van de Vliegende Brigade+ van ZonMw.
Meer informatie over de subsidievouchers.

Wil je meer weten?

Bel of mail gerust met Lotte Hogeboom, ze staat je graag te woord.